กรมบัญชีกลาง เปิดไทม์ไลน์การโอนเงินเดือนพฤษภาคม เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน วันไหนบ้าง พร้อมกดเป็นเงินสดได้เท่าไหร่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13 พฤษภาคม 2565 กรมบัญชีกลาง กำหนดการโอนเงินช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 หลังจากได้โอนเงินงวดแรกให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน จำนวน 13.54 ล้านรายไปแล้วก่อนหน้านี้

 

สำหรับไทม์ไลน์การโอนเงินในช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 และรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

 • เติมเงิน ซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน
 • ค่าก๊าซหุงต้มจำนว 100 บาท (ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2565)
 • ค่ารถโดยสาร บขส.  500 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

 

เปิดไทม์ไลน์ "พฤษภาคม" โอนเงินเข้า บัตรคนจน วันไหนบ้าง กดเงินสดได้เท่าไหร่

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 

 • เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาทต่อเดือน
 • เบี้ยผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาทต่อปี ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาท  ต่อเดือน 

 

วันที่ 18  พฤษภาคม 2565

 • เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
 • สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง

ทั้งนี้ สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และ สะสมในเดือนถัดไปได้
 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565

 • มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท 
 • เบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก รวมเป็นเงิน 1,000 บาท 

ในการโอนเงินรอบนี้ สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

 

เปิดไทม์ไลน์ "พฤษภาคม" โอนเงินเข้า บัตรคนจน วันไหนบ้าง กดเงินสดได้เท่าไหร่