background-defaultbackground-default
แห่ลงพื้นที่ สัมผัสเทศบาลเมือง"ยะลา" แบบแผนสร้างสันติภาพพัฒนาพื้นที่

เอกอัครราชทูต เยอรมัน คุณเกออร์ก ชมิดท์ และอัครทูต ที่ปรึกษา พบปะหารือ พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา แลกเปลี่ยนหารือ สร้างสันติภาพและการพัฒนาในพื้นที่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายเกออร์ก ชมิดท์ (Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายฮันส์-อูลริคซ์ ซิดเบ็ก (Hans-Ulrich Sudbeck) อัครราชทูตที่ปรึกษา/อุปทูต/ผู้สังเกตการณ์ถาวรประจำ ESCAP และคณะ เดินทางเข้าพบนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ณ สำนักงานเทศบาลนครยะลา เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการสร้างสันติภาพและการพัฒนาในพื้นที่ รวมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีอันจะก่อให้เกิดความร่วมมือต่อไป

 

แห่ลงพื้นที่ สัมผัสเทศบาลเมือง"ยะลา" แบบแผนสร้างสันติภาพพัฒนาพื้นที่

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย ได้เดินทางมาพบปะพูดคุยกับ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา 

 

โดยนายพงษ์ศักดิ์  เปิดเผยว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 เทศบาลนครยะลามีโอกาสต้อนรับการมาเยือนของเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย ในครั้งนั้นท่านได้รู้จักอุทยานการเรียนรู้แห่งใหม่ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในจังหวัดยะลา มีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และทันสมัย

 

แห่ลงพื้นที่ สัมผัสเทศบาลเมือง"ยะลา" แบบแผนสร้างสันติภาพพัฒนาพื้นที่

 

นับจากนั้นทางเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส จึงได้เสนอที่จะจัดตั้งมุม Swiss Corner ณ อาคารอุทยานการเรียนรู้แห่งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดยะลา 

 

โดยเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. ที่ผ่านมา  เทศบาลยะลา ได้จัดพิธีเปิด SWISS CORNER มุมสวิสเซอร์แลนด์ โดยมีนายธีรุตม์  ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย และคณะ ได้กล่าวว่าสวิตเซอร์แลนด์และไทยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น โดยเริ่มจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงพำนักอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์

 

จากนั้นเป็นต้นมาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็พัฒนาเรื่อยมา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับพระองค์ สืบเนื่องจากทรงพระราชสมภพ ทรงศึกษาเล่าเรียนและทรงใช้เวลาหลายปีที่สวิตเซอร์แลนด์ เช่นเดียวกับสมาชิกราชวงศ์อีกหลายพระองค์ ที่ทรงพำนักที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลานาน ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศดำเนินไปด้วยความราบรื่นมาตลอด

 

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า ในนามเทศบาลก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย ที่ได้เลือกเทศบาลนครยะลาเป็นพันธมิตรของโครงการ ในโอกาสที่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ครบ 90 ปี ซึ่งการจัดงานในวันนี้ต้องเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในด้านวิชาการ ตลอดจนถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ  ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับพระราชวงศ์ ซึ่งหลาย ๆ พระองค์ ยังทรงเคยไปพำนัก ตลอดจนทรงเคยศึกษาเล่าเรียน นอกจากนี้ยังมีทั้งภาครัฐ เอกชน ในวันนี้ความสัมพันธ์ดังกล่าวยังได้ขยายครอบคลุมมาถึงระดับท้องถิ่น ซึ่งทางเทศบาลนครยะลาได้รับโอกาสนี้ในการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ

 

และยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลฯ รู้สึกยินดีที่ทุกท่านให้เกียรติร่วมงานในวันนี้ และหวังว่า Swiss Corner มุมสวิสเซอร์แลนด์ คงเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นที่จะเริ่มและพัฒนาไปสู่ด้านอื่น ๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และการเมืองต่อไป  Swiss Corner จะเป็นพื้นที่จุดประกายให้เยาวชนในพื้นที่ได้เรียนรู้สิ่งดี ๆ จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งหลาย ๆ ท่านจะเห็นจะว่า แม้ว่าประเทศสวิสเซอร์แลนด์จะไม่ใหญ่มาก แต่ระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ มีมูลค่าสูงทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนมีที่มาที่ไปที่จะทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้จาก Swiss Corner มุมสวิสเซอร์แลนด์ แห่งนี้

 

เฮเลเนอร์ บูดิงเกอร์ อาทิเอด้า เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย

 

เฮเลเนอร์ บูดิงเกอร์ อาทิเอด้า เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย กล่าวว่า  เมื่อ 2 ปีก่อน ได้เคยมาเยือน TK Park ซึ่งในตอนนั้นได้รับการต้อนรับจากนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา และได้แสดงแผนงานของ TK ซึ่งทำให้รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก เพราะแนวคิดนี้จะทำให้มีแหล่งศึกษาเรียนรู้ แสดงออก ถือเป็นโอกาสที่จะฉลองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และยังเป็นตัวแทนของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่มาอยู่ในพื้นที่ยะลา โดยเน้นส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ ต่อไป

 

แห่ลงพื้นที่ สัมผัสเทศบาลเมือง"ยะลา" แบบแผนสร้างสันติภาพพัฒนาพื้นที่

 

และยังกล่าวเสริมอีกว่า ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นที่รู้จักทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเราหวังว่า Swiss Corner จะช่วยจุดประกายความสนใจที่จะเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพราะมันสิ่งสำคัญมากที่จะพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ นอกจากนั้น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ยังมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ซึ่งมีถึง 4 ประเทศ ทำให้มีคุณภาพที่จะพัฒนาไปได้ในอนาคต เช่นเดียวกับจังหวัดยะลาที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวม 3 เชื้อชาติเข้าด้วยกัน และท้ายที่สุดนี้รู้สึกภูมิใจมาก ๆ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ TK Park 
 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด