background-defaultbackground-default
แพทย์เปิดข้อมูล วัคซีนโควิดเยาวชน 5-11 ปี สูตรไหนภูมิคุ้มกัน"โอมิครอน"สูง

หมอยง เปิดผลการศึกษา วัคซีนโควิดเยาวชน 5-11 ปี กับวิธีการให้วัคซีนชนิดต่างๆ ส่งผลอย่างไร สูตรไหนให้ภูมิคุ้มกัน "โอมิครอน" ได้สูง พร้อมเปิดข้อแนะนำการปรับตัวเมื่อ "โควิด" เข้าสู่โรคประจำถิ่น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13 มิถุนายน 2565 วัคซีนป้องกันโควิด-19 ยังคงเป็นความหวังในการลดอาการป่วยหนักและเสียชีวิต ล่าสุด ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หรือ “หมอยง” หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์เฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan” เปิดผลการศึกษาวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี สูตรไหนสร้างภูมิคุ้มกันได้มากน้อยเพียงใด ในหัวข้อ โควิด19  การให้ วัคซีน ในเด็ก 5-11 ปี” มีรายละเอียดดังนี้..

 

ผลการศึกษาของศูนย์ ในการให้วัคซีนในเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี ในวิธีการให้ด้วยวัคซีนชนิดต่างๆได้ผลสรุปได้ดังนี้


1. การให้วัคซีนเริ่มต้นด้วย วัคซีนชิโนแวค  ตามด้วย ไฟเซอร์ เข็ม 2 ที่ 1 เดือน ได้ผลไม่ด้อยกว่าการให้ วัคซีนไฟ
เซอร์
2 เข็ม ห่างกัน 2 เดือน ภูมิต้านทานจำเพาะต่อหนามแหลม ที่เป็น immunoglobulin G จะสูงกว่า แต่ ภูมิต้านทานรวม (globulin ที่รวม IgG IgA IgM) ในกลุ่ม ไฟเซอร์ จะสูงกว่า 

 

2. ระยะเวลาห่างของสูตรไขว้จะเป็น 4 สัปดาห์ การให้ วัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็มจะห่างกัน 8 สัปดาห์   โดยหลักการ
แล้วยิ่งห่าง ภูมิจะสูงขึ้นกว่า การใช้สูตรไขว้ระยะห่างเป็นเพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น ได้ผลเร็วกว่าการให้ ไฟเซอร์ ห่าง
กัน 2 เดือน 

 

3. เด็กตอบสนองภูมิต้านทานได้ดีกว่าผู้ใหญ่อย่างชัดเจน

 

แพทย์เปิดข้อมูล วัคซีนโควิดเยาวชน 5-11 ปี สูตรไหนภูมิคุ้มกัน"โอมิครอน"สูง

4. การให้ วัคซีนเชื้อตาย 2 เข็มในเด็ก 5 ถึง 11 ปี (ชิโนแวค หรือ ชิโนฟาร์ม) แล้วตามด้วย ไฟเซอร์ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป กระตุ้นภูมิต้านทานได้สูงมาก เช่นเดียวกับการศึกษาในผู้ใหญ่ที่ผ่านมา สามารถป้องกันสายพันธุ์โอมิครอน (omicron) ได้ดี 

 

5. การให้ วัคซีนชิโนแวค 2 เข็มก่อน จะได้ภูมิสูงกว่าการให้วัคซีน ชิโนฟาร์ม 2 เข็มก่อน เช่นเดียวกับการศึกษาใน
ผู้ใหญ่ที่ผ่านมา 

 

แพทย์เปิดข้อมูล วัคซีนโควิดเยาวชน 5-11 ปี สูตรไหนภูมิคุ้มกัน"โอมิครอน"สูง

6. ข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา การให้วัคซีน 2 เข็ม ระดับภูมิต้านทานไม่เพียงพอ จำเป็นต้องให้ถึง 3 เข็ม ไม่ว่าจะเป็น
วัคซีนชนิดใด ในเด็กก็เช่นเดียวกัน ไฟเซอร์ 2 เข็มก็ไม่เพียงพอ ต่อไปก็จะต้องมีการกระตุ้นเข็ม 3

 

7. การให้ วัคซีนเชื้อตาย ก่อน เป็นการหลีกเลี่ยงลดจำนวนการให้ วัคซีนmRNA ให้น้อยลง อาการข้างเคียงของ
mRNA จะเกิดขึ้นในเข็มที่ 2 และ 3 มากกว่าเข็มแรก

 

การศึกษานี้รอให้สมบูรณ์ รวมทั้งการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้น เหมือนกับที่เราทำในการศึกษาผู้ใหญ่
และจะได้เผยแพร่ในวารสารนานาชาติเป็นที่ยอมรับมาแล้วต่อไป

 

แพทย์เปิดข้อมูล วัคซีนโควิดเยาวชน 5-11 ปี สูตรไหนภูมิคุ้มกัน"โอมิครอน"สูง

 

ก่อนหน้านี้ หมอยง ยังแนวทางการปรับตัวเมื่อ โควิด19 เข้าสู่ โรคประจำถิ่น หรือประจำฤดูกาล กับ พ.ร.บ.โรคติดต่ออันตราย ไว้อย่างน่าสนใจ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ขณะนี้การรายงานยอดผู้ป่วย ต่ำกว่าความเป็นจริง เพราะมีจำนวนมาก ที่มีการติดเชื้อด้วยการตรวจเอง ไม่รุนแรง ไม่ได้ลงทะเบียน ไม่ทราบว่าจะมียอดจำนวนเท่าไหร่ และไม่ได้แจ้ง 

 

การเข้าสู่โรคประจำถิ่น สิ่งแรกที่จะต้องทำ คือจะต้องเอารายชื่อโรคโควิด 19  ออกจากบัญชีโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 

 

โควิด19  เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14  ในพระราชบัญญัติ ขณะนี้เราทำผิดกฎหมายกันมาก ตามกฎหมายฉบับนี้ โรคติดต่ออันตราย จะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่ควบคุมดูแล ทราบอย่างรวดเร็ว ผมเข้าใจว่าภายในเป็นชั่วโมง หรืออย่างช้าไม่ควรเกิน 24 ชั่วโมง 

 

แพทย์เปิดข้อมูล วัคซีนโควิดเยาวชน 5-11 ปี สูตรไหนภูมิคุ้มกัน"โอมิครอน"สูง

 

ในความเป็นจริงขณะนี้ ผู้ที่ติดเชื้อจำนวนมาก หรือมีอาการน้อย ไม่ได้แจ้งหรือลงทะเบียน ก็จะเป็นการทำการผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว

 

โรคโควิด 19  จะต้องเปลี่ยนจากโรคติดต่ออันตราย มาเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง และมีแนวทางการปฏิบัติเช่นเดียวกับโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง 55 โรค ในช่วง ที่โรคโควิด19  อยู่ในมาตรการที่เข้มข้น ตามกฎหมายของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ยังไม่เพียงพอที่จะควบคุม เราจึงจำเป็นต้องใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เข้ามาช่วย

 

เราต่อสู้มานานถึง 2 ปีกว่า และขณะนี้ทุกคนมีภูมิต้านทานอยู่ในระดับหนึ่ง และเคยติดเชื้อไปแล้วจำนวนหนึ่งซึ่งมากพอสมควร ในการที่จะให้โรคโควิด 19  เป็นโรคประจำถิ่นหรือประจำฤดูกาลเหมือนโรคทางเดินหายใจอื่นๆ กฎเกณฑ์ต่างๆก็คงจะต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสม และความยอมรับของประชาชนทั่วไป รวมทั้งความเป็นอยู่ การเรียนการสอนของนักเรียน และจะได้ไม่ทำผิดกฎหมาย 

 

การปิดเรียนของนักเรียนก็เช่นเดียวกัน ในอนาคตอันใกล้นี้แนวทางการปฏิบัติ ก็คงต้องคล้ายคลึงกับโรคทางเดินหายใจอื่น เช่นไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก ที่เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

 

แพทย์เปิดข้อมูล วัคซีนโควิดเยาวชน 5-11 ปี สูตรไหนภูมิคุ้มกัน"โอมิครอน"สูง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด