"นิพนธ์ บุญญามณี"ลุยแจกโฉนดที่ดินให้ชาวพัทลุง เร่งให้กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย-ที่ทำกิน เดินหน้าสร้างหลักประกันลดความเหลื่อมล้ำ-สร้างรายได้ ยันรัฐบาลทำต่อนโยบายประกันรายได้ให้เกษตรกร เพื่อความเป็นอยู่ประชาชนดีขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

20 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านขัน ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง โดยมี นายนริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร เลขานุการ รมช.สาธารณสุข นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง นายอำเภอศรีนครินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลชุมพล ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมมอบโฉนดที่ดินครั้งนี้

 

"นิพนธ์"มอบโฉนดที่ดินให้ชาวพัทลุงลดเหลื่อมล้ำสร้างหลักประกันมั่นคง

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ปัญหาที่ดินเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพราะที่ดินคือต้นทุนที่สำคัญในการที่จะก่อให้เกิดการผลิต ก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือน ถ้าสามารถแก้ปัญหาการถือครองที่ดินได้ให้แก่ประชาชนได้ ก็จะสามารถลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนี้ได้ เพราะฉะนั้นการกระจายการถือครองที่ดิน จึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรที่ดินของชาติ การมอบโฉนดที่ดินวันนี้ (20พ.ค.) ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิที่มีความสำคัญ มีประโยชน์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ

"ขอให้ประชาชนรักษาไว้อย่างดีอย่านำไปจำหน่ายจ่ายโอนโดยไม่จำเป็น และนำไปสร้างฐานะความเป็นอยู่ให้มั่นคง สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต นำไปประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเอง ให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีความเจริญมั่นคง พร้อมกันนี้จะขยายผลการเดินสำรวจออกโฉนดให้พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงในกรรมสิทธิ์ ในที่อยู่อาศัย ที่ทำกินให้ประชาชนและเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการใช้ทรัพยากรที่ดินของชาติ ซึ่งพี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์ในเรื่องนี้อย่างเต็มที่" นายนิพนธ์ กล่าว 

 

 

"นิพนธ์"มอบโฉนดที่ดินให้ชาวพัทลุงลดเหลื่อมล้ำสร้างหลักประกันมั่นคง

"นิพนธ์"มอบโฉนดที่ดินให้ชาวพัทลุงลดเหลื่อมล้ำสร้างหลักประกันมั่นคง

 

สำหรับนโยบายประกันรายได้เกษตรกร ขอยืนยันว่ารัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และจะทำต่อเนื่องที่ทำให้วันนี้ราคาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งปาล์มน้ำมัน ยางพารา มีราคาสูงขึ้น รวมถึงราคาสินค้าพืชเกษตรทั้งประเทศ ล้วนแต่มีราคาสูงขึ้นกว่าราคาประกัน และราคาสูงกว่าช่วงที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่นในการช่วยกันดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

 

"นิพนธ์"มอบโฉนดที่ดินให้ชาวพัทลุงลดเหลื่อมล้ำสร้างหลักประกันมั่นคง