background-defaultbackground-default
"นิพนธ์"ยกทีมอดีต 10 ส.ส.เหนือประชาธิปัตย์ลุยแก้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกิน

"นิพนธ์ บุญญามณี"นำ 10 อดีตส.ส.เหนือประชาธิปัตย์ขึ้นเพชรบูรณ์ ช่วยเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน หวังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

14 พฤษภาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนที่มารับโฉนดที่ดินให้การต้อนรับ

 

"นิพนธ์"ยกทีมอดีต 10 ส.ส.เหนือประชาธิปัตย์ลุยแก้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกิน

 

นอกจากนี้ยังมี อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย นายยุพราช บัวอินทร์ นักวิชาการประจำตัวประธานสภาผู้แทนราษฎร จ.เพชรบูรณ์ นพ.ชัยณรงค์ สืบสุรีย์กุล จ.เพชรบูรณ์ รวมถึงอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ในจังหวัดสุโขทัย นครสวรรค์ ตาก กำแพงเพชร แม่ฮ่องสอน ลำพูน รวม 10 คน เข้าร่วมงานดังกล่าว 

โดย นายนิพนธ์ กล่าวว่า การมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน ที่มีปัจจัย คือ การลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน สร้างความสุขให้ประชาชน เป็นการทำให้ประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ ที่เป็นโฉนดที่ดิน มีหลักประกันในชีวิตเพิ่มขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการดำเนินโครงการนั้น ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสำรวจรังวัดและออกโฉนดที่ดิน การดำเนินการของกรมที่ดินถือว่าเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชน อีกทั้ง ยังสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนได้อีกทางหนึ่ง 

 

"นิพนธ์"ยกทีมอดีต 10 ส.ส.เหนือประชาธิปัตย์ลุยแก้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกิน

 

ทั้งนี้ ส่วนตัวได้ผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่ในการขยายผล เรื่องการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการเข้าถึงโอกาสทางสังคม เข้าถึงทรัพยากรของประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำทางสังคมลดลง

"แต่สิ่งสำคัญเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับโฉนดที่ดินไปแล้ว ขอให้ดูแลรักษาไว้ให้ดี หลายคนเป็นที่ดินที่ครอบครองต่อจากบรรพบุรุษ ก็อยากให้ที่ดินดังกล่าวได้ส่งต่อไปถึงลูกหลาน รวมทั้งเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างรายได้นำไปสู่การพัฒนาเมือง เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตต่อไป รวมถึงในพื้นที่ที่ประชาชนเข้าไปทำกินในที่ดินของรัฐ มีสภาพที่เป็นป่าเสื่อมโทรม หรืออาศัยมาอย่างยาวนานแล้วก็เร่งให้ดำเนินการโดยใช้กฎหมายคทช.ได้" นายนิพนธ์ กล่าว

 

"นิพนธ์"ยกทีมอดีต 10 ส.ส.เหนือประชาธิปัตย์ลุยแก้กรรมสิทธิ์ที่ดินทำกิน

 

จากนั้น นายนิพนธ์ ได้พบกับผู้บริหารท้องถิ่น กลุ่มชาวไทยเชื้อสายม้ง ในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า เพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับที่ทำกินในพื้นที่ การขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ ต.วังบาล อ.หล่มเก่า ฯลฯ ซึ่งมีแต่ละปัญหาได้ถูกสะสมมาอย่างยาวนาน โดย รมช.มหาดไทย ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปนำแก้ไขและรายงานผลโดยเร็ว

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด