กรมโยธาธิฯ แจงดราม่าสร้างเขื่อนแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งหาดแม่รำพึง ยันดำเนินการตามหลักทุกขั้นตอน ขอโทษภาคสังคมหลังเกิดความผิดพลาดการนำเสนอผล IEE เตรียมเปิดรับฟังความเห็น 11 มิ.ย. นี้ ก่อนสรุปแบบก่อสร้าง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เป็นดราม่าอย่างมากในโซเชียล กรณีเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือ ยผ. ในหลายพื้นที่ว่า เป็นการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ และการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลอย่างแท้จริง ล่าสุดคือกรณีที่กลุ่ม Save หาดแม่รำพึง บางสะพาน ได้ยื่นหนังสือถึง กมธ.ที่ดินฯ จี้ตรวจสอบโครงการกำเเพงกันคลื่นหาดแม่รำพึง จ.ประจวบฯ มูลค่า 97 ล้านบาท ว่า อาจไม่ถูกต้องตามขั้นตอนอาจไม่มีการศึกษาในพื้นที่จริงและเป็นการทำข้อมูลแบบตัดแปะ  

 

ล่าสุดวันนี้ (18 พ.ค.) นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจงว่า กรณีที่ปรากฏเป็นข่าว กลุ่ม Save หาดแม่รำพึง บางสะพาน กลุ่ม Beach for life ระบุ รายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหาดแม่รำพึง ในประเด็นหัวข้อสาธารณสุขเป็นข้อมูลของจังหวัดสงขลา โดยลอกการศึกษาของพื้นที่อื่นมาใส่ในรายงาน ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่นั้น โครงการฯ ดังกล่าวได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทเอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดทำรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE) ตั้งแต่ปี 61 – 62  มีการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐาน และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจริงในทุกขั้นตอน 
 

แต่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในการจัดส่งไฟล์รายงานการศึกษาฯ ซึ่งเป็นฉบับ (ร่าง) โดยมิได้ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย โดยยืนยันว่า รายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหาดแม่รำพึงฉบับ (จริง) ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงเชิงพื้นที่ทุกประการ  

 

 

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ภาคประชาชนต่อต้านโครงการเขื่อนกันคลื่นหาดแม่รำพึง
 

นายพรพจน์ กล่าวว่า กรมโยธาฯ ขอโทษในความคลาดเคลื่อนดังกล่าว และขอขอบคุณกลุ่ม Save หาดแม่รำพึงบางสะพาน และกลุ่ม Beach for life เป็นอย่างสูง ที่ร่วมตรวจสอบรายงาน IEE หาดแม่รำพึง ซึ่งกรมโยธิฯ ได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชายฝั่งทะเลตำบลแม่รำพึง ในวันที่ 11 มิ.ย. นี้ เวลา 13.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอําเภอบางสะพาน จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ ในวันดังกล่าว เพื่อให้ได้ข้อสรุปรูปแบบโครงการก่อสร้าง และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อไป  

 

 

สภาพหาดแม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ตัวอย่างรายงานโครงการเขื่อนหาดแม่รำพึง

สภาพการกัดเซาะของทะเลที่บริเวณหาดแม่รำพึง

สภาพการกัดเซาะของทะเลที่บริเวณหาดแม่รำพึง
 

นายพรพจน์ ขอย้ำว่า กรมโยธาฯ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในรูปแบบการใช้โครงสร้างทางวิศวกรรม ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่ยึดหลักวิชาการบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินงานเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพ และความต้องการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

 

ดังนั้นหากประชาชน หรือองค์กรเครือข่ายใด ที่ต้องการข้อมูลรายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE) ภายใต้โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถติดต่อได้ที่สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง (กลุ่มงานพัฒนาพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ) หมายเลขโทรศัพท์ 02-299-4720  

 

 

กรมโยธาฯ เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชน

 

 

ขอบคุณภาพจาก Beach for life