กทพ ยกเว้นค่าผ่านทาง ทางพิเศษของทางพิเศษ 3 สาย ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา 15 พ.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม แจ้ง ข่าวดี สำหรับผู้ใชรถ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ดังนี้

-ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน

-ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน

-ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 (วันวิสาขบูชา) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

 

เช็กก่อนใคร! กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 15 พ.ค.นี้

ตามที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด(ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด

เช็กก่อนใคร! กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 15 พ.ค.นี้

เช็กก่อนใคร! กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง 15 พ.ค.นี้