นายกฯ หารือ รมต.กลาโหมสหรัฐฯ เสริมสร้างความร่วมมือทวิและพหุภาคี อย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ เคารพซึ่งกันและกัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13 พฤษภาคม 2565 กระทรวงกลาโหม กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พบหารือกับ นาย Lloyd J. Austin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ในโอกาสการเดินทางเยือนสหรัฐฯ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค.

 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญของการหารือ ว่า นายกรัฐมนตรีขอบคุณสำหรับการต้อนรับ และยินดีที่ได้มาเยือนกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ หลังจากเคยมีโอกาสได้หารือผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกลเมื่อ 23 ก.พ. 64 โดยได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ ที่ดำเนินมายาวนานกว่า 189 ปี และขอบคุณรัฐบาลสหรัฐฯ ที่สนับสนุนความช่วยเหลือกับไทยในช่วงวิกฤตโควิด – 19 ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่

 

นายกฯ หารือ รมต.กลาโหมสหรัฐฯ เสริมสร้างทวิและพหุภาคี ด้วยเคารพกันและกัน

ด้านนาย Lloyd J. Austin รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้กล่าวชื่นชมบทบาทของนายกรัฐมนตรี ในการนำพาประเทศไทย ต่อสู้กับความท้าทายที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ที่ส่งผลกระทบรุนแรงทั่วโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความสามารถของกองทัพและกำลังพล การฝึก การศึกษาทางทหาร  การฝึกร่วม/ผสม ความร่วมมือด้านไซเบอร์และอวกาศ และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตลอดจนได้หารือถึงการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายและการปราบปรามการค้ามนุษย์

 

นายกฯ หารือ รมต.กลาโหมสหรัฐฯ เสริมสร้างทวิและพหุภาคี ด้วยเคารพกันและกัน

ในส่วนของความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียน ไทยยินดีที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มปฏิสัมพันธ์และการดำเนินบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในภูมิภาค บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ การเคารพซึ่งกันและกัน รวมทั้ง ยินดีที่สหรัฐฯ สนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด - แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo - Pacific: AOIP) ที่มุ่งเน้นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดยฝ่ายสหรัฐฯ ได้ย้ำความพร้อมดำเนินบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนต่อไป และทั้งสองฝ่ายหวังจะได้สานต่อความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง

 

เมื่อเสร็จสิ้นการพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ แล้ว นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ เพื่อร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำโดยประธานาธิบดีสหรัฐฯเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำอาเซียน

 

นายกฯ หารือ รมต.กลาโหมสหรัฐฯ เสริมสร้างทวิและพหุภาคี ด้วยเคารพกันและกัน