"สายรุ้ง ปิ่นโมรา" ผู้สมัคร ส.ก.เขตคลองสาน พรรคไทยสร้างไทย แนะใช้หลัก 3R และกลไกภาษีสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

น.ส.สายรุ้ง ปิ่นโมรา ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตคลองสาน พรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า ปัญหาขยะตกค้างในชุมชนเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบเห็นบ่อยระหว่างการลงพื้นที่เขตคลองสาน ส่วนหนึ่งมาจากการที่รถเก็บขยะไม่สามารถเข้าถึงการเก็บขยะในพื้นที่ตรอกซอกซอยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน อย่างเช่นในชุมชนสารพัดช่างธนบุรี ที่ตนและทีมงานได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ได้พบเห็นขยะตกค้างจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งที่เป็นขยะชิ้นใหญ่ จำพวกเฟอร์นิเจอร์ชำรุด เศษไม้และวัสดุก่อสร้าง ขยะรีไซเคิล เช่น ขวดน้ำพลาสติก ถังพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม และกล่องลัง โดยทั้งหมดวางปะปนกันตามจุดต่างๆในชุมชน

ผู้สมัคร ส.ก.ไทยสร้างไทย แนะใช้กลไกภาษีสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาขยะตกค้าง

น.ส.สายรุ้ง กล่าวว่า ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการที่ กทม.ไม่มีจุดให้บริการทิ้งขยะหรือแยกขยะที่เป็นกิจจะลักษณะ ที่ควรจัดไว้ให้มีตามชุมชนต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการแยกประเภทและจัดเก็บของรถเก็บขยะ รวมถึงไม่มีการจูงใจให้เกิดการแยกขยะของชุมชนเพื่อลดต้นทุนการกำจัดขยะของ กทม. ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยมีนโยบาย ให้พี่น้องประชาชนที่มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน ไม่ต้องเสียค่าเก็บขยะให้ กทม. เพื่อจูงใจให้เกิดการแยกขยะและลดปริมาณขยะจากต้นทางโดยกระบวนการ Reduce Reuse และ Recycle อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายของ กทม.ในการกำจัดขยะอีกด้วย

นอกจากนี้เรายังสามารถใช้กลไกภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริษัทต่างๆเก็บคืนขวดหรือถุงพลาสติกกลับไป Recycle ในปริมาณเท่าที่ปล่อยออกไปสู่ท้องตลาดโดยหากบริษัทเหล่านั้นเก็บคืนมาได้ทั้งหมดก็จะมีกระบวนการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและเป็นการลดขยะที่ กทม.ต้องบริหารจัดการอีกทางหนึ่ง

“เรื่องของขยะต้องมีการบริหารจัดการทั้งในส่วนต้นทางกลางทางและปลายทาง เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยได้คิดถึงจุดนี้ จึงมีการวางนโยบายที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้น” น.ส.สายรุ้ง กล่าว