"ทิพานัน" ย้ำความสำเร็จนายกฯ นโยบาย "SOFT POWER" ติดอันดับ 35 ของโลก เผยยูเนสโกกำลังพิจารณาขึ้นทะเบียน "ต้มยำกุ้ง" และ "สงกรานต์" เป็นมรดกโลก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงประเด็น "soft power" ว่า รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ส่งเสริมนโยบาย "soft power" มาโดยตลอด เพราะประเทศไทยมีความพร้อมทางต้นทุนและมีศักยภาพสูงที่จะถูกผลักดันให้อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก โดยเฉพาะเรื่องอาหาร ธรรมชาติ สุขภาพ เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากนโยบาย "soft power" ทั้งในเรื่องสถานะและอิทธิพลของประเทศไทยในเวทีสากล รวมถึงยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิตโดยการเพิ่มและกระจายรายได้ให้ชุมชนที่เป็นเจ้าของต้นทุนทรัพยากรดังกล่าว

‘ทิพานัน’ ย้ำความสำเร็จนายกฯ นโยบาย SOFT POWER  ติดอันดับ 35 ของโลก

ปัจจุบันประเทศไทยได้คะแนนจาก Global Soft Power Index 2022  อยู่ที่ 40.2.คะแนน บวกขึ้นมา 1.5 คะแนนจากปีก่อน  ซึ่งตรงนี้เป็นแนวโน้มที่ดี ถึงแม้อันดับเปลี่ยนจาก 33 มาเป็น 35  เนื่องจากมีประเทศอื่นที่เข้ามาพิจารณาอื่นๆเพิ่มเติม แต่เมื่อพิจารณาจาก 120 ทั่วโลก ถือได้ว่าอยู่ในอันดับที่สูง  ซึ่งตรงนี้คือความสำเร็จของรัฐบาล และรัฐบาลยังคงเดินหน้าส่งเสริมให้ไทยมีศักยภาพในการนำ Soft Power มาส่งเสริมเศรษฐกิจในเวทีโลกให้ดียิ่งขึ้น

‘ทิพานัน’ ย้ำความสำเร็จนายกฯ นโยบาย SOFT POWER  ติดอันดับ 35 ของโลก

 

ล่าสุดจากการจัดอันดับประเทศที่มีมรดกวัฒนธรรมที่ดีที่สุดประจำปี 2564 (Best Countries Heritage 2021) โดย the BAV Group และ the Wharton School of the University of Pennsylvania ประเทศไทยได้อันดับ 7 ของโลก และในการจัดอันดับด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ประเทศไทยได้อันดับ 1 ของอาเซียน ซึ่งประเมินจาก 5 ปัจจัย คือ การเข้าถึงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ความดีเลิศด้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวด้านภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งจากความสำเร็จที่ประเทศไทยดำเนินการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกับองค์การ UNESCO มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2561 มาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบัน UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนโขน นวดแผนไทย โนรา เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติไปแล้ว และกำลังพิจารณา “ต้มยำกุ้ง” สำหรับปี 2565 และ “ประเพณีสงกรานต์” สำหรับปี 2566

‘ทิพานัน’ ย้ำความสำเร็จนายกฯ นโยบาย SOFT POWER  ติดอันดับ 35 ของโลก

‘ทิพานัน’ ย้ำความสำเร็จนายกฯ นโยบาย SOFT POWER  ติดอันดับ 35 ของโลก

 

ทั้งนี้รัฐบาลยังได้มองลงรายละเอียดไปถึง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด ที่รัฐบาลให้การส่งเสริมตามแนวทาง "soft power" นั้น ปัจจุบันมี 76 จังหวัด รวม 338 รายการ โดยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด เช่น ของกรุงเทพมหานคร ที่รู้จักกันดี 4 รายการ คือ ขนมฝรั่งกุฎีจีน ละครชาตรีบางกอกถิ่นสนามควาย บาตรบ้านบาตร และประเพณีอัฏฐมีบูชา ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการขยายภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในแต่ละเขตกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง