svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

สภาพอากาศ 14 เม.ย.นี้ เหนือ-กลาง อากาศร้อนจัด อุณภูมิสูงสุด 40 องศา

13 เมษายน 2565
290

กรมอุตุฯ พยากรณ์สภาพอากาศ 14 เม.ย.นี้ ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ภาคเหนือและภาคกลาง มีอากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส

14 เมษายน 2565 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศ ลักษณะอากาศทั่วไป 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณ ประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อนหลายพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีอากาศร้อนจัดในภาคเหนือ และภาคกลางบางแห่ง

 

ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและร้อนขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย

 

สำหรับลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

 

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนในระยะนี้

 

สภาพอากาศ 14 เม.ย.นี้ เหนือ-กลาง อากาศร้อนจัด อุณภูมิสูงสุด 40 องศา
 

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 17:00 วันนี้ ถึง 17:00 วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดตาก และเพชรบูรณ์

 • อุณหภูมิต่ำสุด 21-28 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ ขอนแก่น สกลนคร บึงกาฬ นครพนม นครราชสีมา

 • อุบลราชธานี มุกดาหาร และอำนาจเจริญ
 • อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

 

สภาพอากาศ 14 เม.ย.นี้ เหนือ-กลาง อากาศร้อนจัด อุณภูมิสูงสุด 40 องศา

 

ภาคกลาง อากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และสระบุรี

 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 38-40 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

 

ภาคตะวันออก อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

 • อุณหภูมิต่ำสุด 24-29 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

 

 

สภาพอากาศ 14 เม.ย.นี้ เหนือ-กลาง อากาศร้อนจัด อุณภูมิสูงสุด 40 องศา
 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันตก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

 • อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

 • อุณหภูมิต่ำสุด 26-29 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส
 • ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

 

สภาพอากาศ 14 เม.ย.นี้ เหนือ-กลาง อากาศร้อนจัด อุณภูมิสูงสุด 40 องศา


ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา