เปิดเงื่อนไขใหม่ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา สำหรับข้าราชการ หลังกรมบัญชีกลาง ปรับเกณฑ์การเบิกจ่ายกรณีต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อดูแลให้เข้าถึงการรักษาที่จำเป็น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

5 เมษายน 2565 นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง ดำเนินงานภายใต้คณะทำงานพิจารณาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบเบิกจ่ายค่ายากลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงมาอย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ คณะทำงานฯ มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามความเหมาะสม จำเป็น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

1. ปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้และขยายเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการใช้ยาที่ต้องลงทะเบียน เพื่อขออนุมัติการใช้ยาในระบบ OCPA ดังนี้

 

  • 1.1 ปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้การใช้ยา Rituximab จากเดิม สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง Non-Hodgkin Lymphoma ชนิด Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) ชนิด Follicular Lymphoma (FCL) ชนิด Mantle Cell Lymphoma (MCL) และชนิด Marginal Zone Lymphoma (MZL) ให้ขยายสิทธิผู้ป่วยในการเข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้น

 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง

 

  • 1.2 ขยายเงื่อนไขข้อบ่งชี้การใช้ยา ได้แก่

    (1) ยา Rituximab จากเดิม 6 ข้อบ่งชี้ เป็น 10 ข้อบ่งชี้ เพื่อให้ครอบคลุมผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง Non-Hodgkin Lymphoma ชนิด Burkitt Lymphoma/Leukemia (BL) และชนิด Lymphoplasmacytic Lymphoma (LPL) หรือ Waldenstrom macroglobulinemia ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ และสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง Non-Hodgkin Lymphoma ชนิด Burkitt Lymphoma/Leukemia (BL) และชนิด Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) ในผู้ป่วยเด็ก

  • (2) ยา Bortezomib จากเดิม 1 ข้อบ่งชี้ เป็น 2 ข้อบ่งชี้ เพื่อให้ครอบคลุมผู้ป่วยโรค Systemic light chain amyloidosis

เปิดเงื่อนไขใหม่ สิทธิการรักษาโรคมะเร็ง ข้าราชการเบิกค่าอะไรได้บ้าง?

 

2. ปรับปรุงเงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการใช้ยาที่ไม่ต้องลงทะเบียน เพื่อขออนุมัติการใช้ยาในระบบ OCPA ได้แก่ ยา Azacitidine จากเดิม สำหรับผู้ป่วยโรค Myelodysplastic syndrome ชนิดกลุ่มความเสี่ยงสูง และโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน ชนิดมัยอิลอยด์ (Acute Myeloid Leukemia: AML) ในผู้ป่วยสูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ให้ขยายสิทธิผู้ป่วยในการเข้าถึงการรักษาเพิ่มขึ้น

 

3. กำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายา 4 รายการ ได้แก่ Azacitidine, Bendamustine, Bortezomib และ Rituximab เพื่อเป็นการกำกับการเบิกจ่ายเงินให้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ โดยผู้ป่วยจะยังคงได้รับยาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการรักษาและมีความปลอดภัย

เปิดเงื่อนไขใหม่ สิทธิการรักษาโรคมะเร็ง ข้าราชการเบิกค่าอะไรได้บ้าง?

 

การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ใช้สิทธิข้าราชการ ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการรักษาที่จำเป็นอย่างสมเหตุผล โดยหลักเกณฑ์ตาม ข้อ 1 - 2 จะมีผลใช้บังคับ

 

สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป สำหรับอัตราเบิกจ่ายค่ายาตามข้อ 3 ให้มีผลบังคับใช้สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 02 127 7000 ต่อ 6850  6851 ในวัน เวลาราชการ

 

เปิดเงื่อนไขใหม่ สิทธิการรักษาโรคมะเร็ง ข้าราชการเบิกค่าอะไรได้บ้าง?

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด