ครม.อนุมัติงบกลาง 8.45 พันล้านบาทให้กระทรวงสาธารณสุขใช้จ่ายภารกิจป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นค่าเสี่ยงภัยบุคลากร ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยไร้สิทธิและจัดซื้อยาแพกซ์โลวิด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในวันนี้ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 8,458.38 ล้านบาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งจะโดยจัดสรรแก่ 5 หน่วยงาน

ครม.อนุมัติงบกลางแก้โควิด วงเงิน 8.45 พันล้านบาท

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7,777.09 ล้านบาท กรมการแพทย์ จำนวน 626.53  ล้านบาท กรมสุขภาพจิต จำนวน 27.84 ล้านบาท กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13.53 ล้านบาท และกรมอนามัย จำนวน 13.37 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ(สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 นอกสถานพยาบาล ค่ารักษาผู้ป่วยไร้สิทธิการรักษา และจัดซื้อยาแพกซ์โลวิด

นางสาวไตรศุลี รองโฆษกฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า

 

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขโดยการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและการปฏิบัติงานนอกเหนือภารกิจปกติโดยต่อเนื่อง รวมถึงมีนโยบายการจัดหายาเวชภัณฑ์ที่ประสิทธิภาพในปริมาณที่เพียงพอมาเพื่อรักษาประชาชน 

 

ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข มีการใช้ยารักษาโควิดอยู่หลายชนิด เช่น ฟ้าทะลายโจร ฟาวิพิราเวียร์ โมลนูพิราเวียร์, เรมดิซิเวียร์ และล่าสุดอยู่ระหว่างการจัดหายาแพกซ์โลวิด ซึ่งผลิตโดยบริษัท ไฟเซอร์ ซึ่งหลังจากได้รับอนุมัติจาก ครม. แล้วจะมีการลงนามสัญญาเพื่อจัดซื้อตามขั้นตอนต่อไป

 

ครม.อนุมัติงบกลางแก้โควิด วงเงิน 8.45 พันล้านบาท