เปิดลงทะเบียน Test & Go รอบใหม่ พร้อมรับนทท. ภายใต้มาตรการขั้นสูงสุด เช็กเงื่อนไขที่นี่ มาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทยฉบับปรับปรุงล่าสุด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ประเทศไทยกลับมาเปิดลงทะเบียน Thailand Pass ในรูปแบบ Test & Go เพื่อเข้าสู่ราชอาณาจักรไทยอีกครั้ง หลังที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) (ศบค.) ระงับมาตรการเนื่องจากการระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอน ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2564

 

 

ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายขานรับแนวทางการดำเนินนโยบายของนายกรัฐมนตรี ยืนยันพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศอย่างเต็มที่ภายใต้มาตรการสาธารณสุขขั้นสูงสุด

 

เปิดลงทะเบียน Test & Go รอบใหม่ พร้อมรับนทท. เช็กเงื่อนไขที่นี่

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทยฉบับปรับปรุงล่าสุดตามมติที่ประชุม ศบค. (20 ม.ค.) มีรายละเอียด มีดังนี้

 

เงื่อนไขผู้เดินทาง

 • เดินทางได้จากทุกประเทศ/พื้นที่
 • เงื่อนไขการฉีดวัคซีน
 • บุคคลสัญชาติไทยไม่ต้องซื้อประกันภัย
 • มีหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม SHA Extra+ / AQ จำนวน 2 ครั้ง (วันที่เดินทางถึง และวันที่ 5)

 

เปิดลงทะเบียน Test & Go รอบใหม่ พร้อมรับนทท. เช็กเงื่อนไขที่นี่

 

ขั้นตอนลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ที่ https://tp.consular.go.th (ควรลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทางจริง)
 • ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ก่อนเดินทาง)
 • ตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 1 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย (วันที่ 1)
 • ตรวจ RT-PCR ครั้งที่ 2 ระหว่างพำนักในประเทศไทย (วันที่ 5)

 แนวปฏิบัติหลังลงทะเบียนเสร็จแล้ว

 • คนที่ลงทะเบียนแล้วและได้รับอนุมัติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ
 • ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว และกำลังรอการพิจารณาขอให้รอการพิจารณา Thailand Pass QR Code หากได้รับอนุมัติจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ
 • ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบการกักตัว (AQ) และรูปแบบ Sandbox ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน) สามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ
 • ผู้เดินทางที่มีกำหนดจะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go และ Sandbox จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR (จากเดิม ATK) ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนด

 

เปิดลงทะเบียน Test & Go รอบใหม่ พร้อมรับนทท. เช็กเงื่อนไขที่นี่

 

การเข้าประเทศแบบ Test & Go  จะเป็นมาตรการหลักในการเข้าประเทศหลังตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป หากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น อาจพิจารณาปรับมาตรการให้เหลือเพียง Sandbox/AQ