กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ซื้อรถดับเพลิงแบบปิกอัพถังน้ำ จำนวน 20 คัน และได้ส่งมอบรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 25 คัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวขบวนรถน้ำดับเพลิง ขนาด 700 ลิตร จำนวน 20 คัน เพื่อเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ประจำปี 2565 โดยมี นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีฯ นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายบำรุง แสงพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ไฟป่า เข้าร่วมพิธีฯ ณ ลานจอดรถ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานฯ เตรียมรับมือไฟป่า ส่งมอบรถดับเพลิง 20 คัน

นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กล่าวว่า มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ประจำปี 2565 กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้กำหนดมาตรการออกเป็น 3 ห้วงระยะเวลา 4 มาตรการ และ 5 กิจกรรม ซึ่งในส่วนสำคัญของมาตรการคือ การเตรียมความพร้อมของการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่า จึงจัดซื้อรถดับเพลิงแบบปิกอัพถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 700 ลิตร จำนวน 20 คัน ให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าทั่วประเทศ จำนวน 15 แห่ง ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่า จำนวน 2 แห่ง และสถานีควบคุมไฟป่า จำนวน 3แห่ง

กรมอุทยานฯ เตรียมรับมือไฟป่า ส่งมอบรถดับเพลิง 20 คัน

ด้าน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า อุปกรณ์เครื่องมือและยานพาหนะ ที่ดีจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้เจ้าหน้าที่ต่อสู้กับไฟป่าได้ ซึ่งไฟป่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วหากไม่เข้าควบคุมดับไฟโดยเร็ว จะลุกลามเป็นวงกว้างจนยากต่อการควบคุม ทำให้การปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าเป็นไปด้วยความยากลำบากและเกิดความเสียหายส่งผลกระทบในหลายๆ ด้าน

กรมอุทยานฯ เตรียมรับมือไฟป่า ส่งมอบรถดับเพลิง 20 คัน

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้เห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่า จึงได้จัดสรรงบประมาณซื้อรถน้ำดับเพลิง ขนาด 700 ลิตร มาช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเน้นย้ำการดูแลสุขภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อยให้เข้ารับการฉีดบูธเข็มที่ 3 ให้ครบทุกคน และการทำงานให้ทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

 

นอกจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังได้ส่งมอบรถบรรทุก 6 ล้อ แบบเทท้าย ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร อีกจำนวน 25 คัน ให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาคของสำนักสนองงานพระราชดำริ และสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เพื่อนำไปใช้ในภารกิจด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร์ในพื้นที่ทุรกันดารการคมนาคมไม่สะดวก รวมถึงการฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ที่เสื่อมสภาพ อีกด้วย

กรมอุทยานฯ เตรียมรับมือไฟป่า ส่งมอบรถดับเพลิง 20 คัน