AQUA ขายธุรกิจป้ายและเข้าถือหุ้น Plan B 700 ล้าน ผนึกกำลังลุยสื่อนอกบ้านเดินหน้าสู่ระดับอาเซียน กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อควา คอร์เปอเรชั่น หรือ AQUA ฉาย บุนนาค ระบุ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

AQUA มีบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจสื่อนอกบ้านมาตั้งแต่ปี 2550 โดยสร้างแบรนด์ AQUA ให้เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมในกลุ่มลูกค้า จัดอยู่ในอันดับท็อป 3 ของอุตสาหกรรมสื่อนอกบ้าน ทั้งนี้จากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในปัจจุบัน การพัฒนาให้อุตสาหกรรมป้ายหรือสื่อนอกบ้านพัฒนาเติบโตขึ้นไม่ใช่การแข่งขันอย่างดุเดือด แต่เป็นความร่วมมือที่จะทำให้ทุกฝ่ายโตไปด้วยกัน ดังนั้น บริษัทจึงปรับมุมมองเปลี่ยนกลยุทธ์ โดย AQUA จะไม่ใช่คู่แข่งกับ PLANB อีกต่อไป แต่จะเป็นมหามิตรทางธุรกิจที่จะร่วมกันพัฒนาสู่ระดับโลกต่อไป

 

โดยจะสนับสนุนกันและกัน ทุ่มเทกับข้อมูลเชิงลึกเพื่อการพัฒนา บริหารจัดการสื่อโฆษณานอกบ้านสำหรับแบรนด์และสินค้าในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้คำปรึกษาในการวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษัทแม่อย่าง AQUA ไม่ได้ทิ้งธุรกิจลูก แต่ยังเข้าไปถือหุ้นใน PLANB อีกกว่า 700 ล้านบาท พร้อมเป็นแรงสนับสนุนให้กับอนาคตที่รุ่งโรจน์ของอุตสาหกรรมสื่อนอกบ้าน

 

โดย บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น จะจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทย่อยคือ บมจ. อควา แอด ซึ่งดำเนินธุรกิจสื่อนอกบ้านให้แก่ บมจ.แพลน บี มีเดีย หรือ PLANB คิดเป็นมูลค่ารวม 2.8 พันล้านบาท และจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท PLANB จำนวน 84 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.22 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวม 606.48 ล้านบาท โดยจะนำเงินที่ได้บางส่วนไปเพิ่มทุนใน PLANB และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปขยายธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์นี้

ทั้งนี้ ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านภายใต้การบริหารงานของ 2 บริษัทย่อย ประกอบด้วย ป้ายนิ่ง (บิลบอร์ด) และ ป้ายดิจิทัล (LED) ให้บริการครอบคลุมบริเวณพื้นที่ธุรกิจสำคัญในกรุงเทพมหานครและทั่วมุมเมืองต่างๆ ด้วยจุดติดตั้งที่โดดเด่นและการนำเสนอสินค้าโฆษณาตรงกลุ่มเป้าหมาย ทำให้สื่อนอกบ้านของกลุ่มบริษัทได้รับความนิยมจากลูกค้าผู้ใช้บริการ สร้างรายได้ให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง มีรายได้และได้รับกำไรจากเงินลงทุนใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจป้ายอย่างคุ้มค่า นอกจากนี้มูลค่าสินทรัพย์และมูลค่าทางการตลาดของธุรกิจสื่อนอกบ้านยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากพฤติกรรมการใช้สื่อโฆษณาที่แข่งขันกันอย่างเข้มข้นของผู้ประกอบการ

 

ภายหลังการจำหน่ายไปซึ่งธุรกิจย่อย AQUA จะมีลักษณะเป็น Holding Company ที่ประกอบไปด้วยการลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า และธุรกิจสื่อนอกบ้าน ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ AQUA จากเงินลงทุนที่ชำระไว้ ทั้งนี้บริษัทฯอาจมองหาการลงทุนในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตดี (Sunrise Industry) เพื่อขยายพอร์ตการลงทุนและผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นต่อไป