"สภากลาโหม"เห็นชอบผลการประชุมโดยคงกำลังพลไม่เพิ่มจากยอดบรรจุใน ก.ย. 63 และให้ปรับลดร้อยละ 5 ของยอดบรรจุภายในปีงบ 70 ชี้เป็นการปฏิรูปตอบสนองภารกิจต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

21 มกราคม 2565 พ.อ.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหม ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงการจัดส่วนราชการกลาโหม ครั้งที่ 1/2565 และพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอัตราของหน่วยขึ้นตรงกลาโหมและเหล่าทัพ ซึ่งเป็นแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างและแก้ไขอัตราการจัดหน่วยของหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

 

โดยกำหนดให้การปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตราให้ดำเนินการควบคู่กับการบรรจุกำลังพล ซึ่งต้องปรับเกลี่ยเพื่อให้จำนวนยอดกำลังพล เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการกำลังพลของกระทรวงกลาโหม คือให้คงยอดกำลังพลไม่ให้เพิ่มขึ้นจากยอดบรรจุในเดือนก.ย. 2563 รวมทั้งให้ดำเนินการปรับลดกำลังพลลงจำนวนร้อยละ5 ของยอดบรรจุภายในปีงบประมาณ 2570

 

 

ทั้งนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยกรณีที่มีภารกิจเพิ่มมากขึ้น ให้พิจารณาทำการ ยุบ/เลิก รวมทั้งการรวมหน่วยสำหรับหน่วยที่มีภารกิจซ้ำซ้อน โดยต้องไม่เป็นผลทำให้เป็นการขยายชั้นยศผู้บังคับบัญชาหน่วยสูงขึ้น และเมื่อโครงสร้างการจัดหน่วยมีการเปลี่ยนแปลง คือ ลดลง จะส่งผลต่ออัตรากำลังพล โดยการปรับปรุงแก้ไขอัตรากำลังพลนั้น จะต้องไม่ทำให้จำนวนกำลังพลแต่ละชั้นยศ และงบประมาณรายจ่ายกำลังพลภาครัฐทุกประเภทเพิ่มขึ้น โดยการลดอัตรากำลังพลนี้เป็นไปตามแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560 - พ.ศ.2569

สำหรับการปฏิรูปงานกำลังพลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ได้เริ่มไปแล้ว คือ ลดการผลิตทหารประจำการในสถานศึกษาของกระทรวงกลาโหม เช่น รร.ช่างฝีมือทหาร รร.นายสิบ และ รร.นายร้อยของทุกเหล่าทัพ การบรรจุทดแทนข้าราชการทหาร จากระบบกำลังพลสำรองเข้ารับราชการเป็นทหารชั่วคราว ระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหม โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ซึ่งการปฏิรูปดังกล่าวจะทำให้กระทรวงกลาโหม สามารถบริหารจัดการกำลังพลเพื่อตอบสนองภารกิจต่อต้านกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ