สำนักงานป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน “นพ.นคร เปรมศรี” หลังรับตำแหน่ง ผอ.สถาบันวัคซีนฯ รวมกว่า 55 ล้านบาท รายได้ต่อปี 3 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนพ.นคร เปรมศรี กรณีเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งนพ.นคร พร้อมด้วยน.ส.รัชนี เปรมศรี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 55,210,151 บาท โดยแบ่งเป็นทรัพย์สิน นพ.นคร 30,655,106 บาท ส่วนทรัพย์สินคู่สมรส 24,523,126 บาท และทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 31,918 บาท

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน ผอ.สถาบันวัคซีนฯ รวมกว่า 55 ล้าน

ทั้งนี้ ทรัพย์สินทั้งหมดประกอบด้วย เงินฝากรวม 4,710,982 บาท เงินลงทุนรวม 25,727,249 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บ.เมย์แบงค์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มูลค่ากว่า13,458,415 บาท เงินลงทุนในกองทุน LTF,RMF และกองทุนรวมอื่น ๆ ของธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งของนพ.นครและคู่สมรส มูลค่ารวม 9,417,443 บาท

ส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างประกอบด้วยบ้านตึก 3 ชั้น ห้องชุดและบ้านเดี่ยว มูลค่ารวม 20,500,000 บาท ยานพาหนะรวม 1,450,000 บาท สิทธิและสัมปทาน เป็นสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี มูลค่า 2,000,000 บาท ทรัพย์สินอื่นรวม 790,000 บาท เช่น สร้อยคอทองคำและเหรียญพระมหาชนกเลี่ยมทองคำ 2 เส้น แหวนเพชรรวม 3 วง ชุดเครื่องประดับเพชร 2 ชุด กำไลทองคำฝังเพชร เป็นต้น ส่วนหนี้สิน 3,477,293 บาท เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน ผอ.สถาบันวัคซีนฯ รวมกว่า 55 ล้าน

นพ.นคร แจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 3,245,296 บาท เป็นเงินเดือน 1,940,000 บาท เงินเพิ่มพิเศษ 884,000 บาท เงินบำนาญ 421,296 บาท รายได้จากเงินปันผลจากกองทุน LTF และเงินปันผลจากการลงทุน ค่าใช้จ่ายต่อปี 3,000,000 บาท ส่วนคู่สมรสแจ้งว่ามีรายได้ต่อปี 3,960,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน 3,800,000 บาท รายได้จากเงินปันผลจากกองทุน LTF และเงินปันผลจากการลงทุน ค่าใช้จ่ายต่อปี 2,050,000 บาท