ประวัติศาสตร์ทางการเมืองของรัฐบาลเกิดขึ้นอีกรอบ เมื่อพรรคพลังประชารัฐมีมติ 3ใน4 ขับสมาชิกพรรคให้พ้นจากพรรคและไปอยู่รวมกันในพรรคใหม่ ที่มีการจัดตั้งไว้รอก่อนหน้านี้ในชื่อ"พรรคเศรษฐกิจไทย"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ทั้งวันมีคำถามในทุกแวดวง ว่าการเมืองไทยต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้น จะเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆการขับเคลื่อนนโยบายมากน้อยแค่ไหน ความไร้เสถียรภาพจะบังเกิดหรือไม่ และหลังจากนี้จะยุบสภาหรือปรับครม.

 

คำถามที่ตามมาคือ การขับร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า พ้นจากสมาชิกพรรค และไปจัดตั้งพรรคใหม่ในนามพรรคเศรษฐกิจไทย และเสนอขอหนุนรัฐบาลต่อไป หากว่ามีการรับข้อเสนอในการปรับครม. และคืนเก้าอี้ 2 รัฐมนตรี หรือ 1 รัฐมนตรี เป็นการรู้มาก่อนล่วงหน้าหรือไม่ ?

 

การที่ส.ส. 21 คน ถูกขับออกจากพรรคพลังประชารัฐนั้นเข้าข่ายสมรู้ร่วมคิด

 

ว่าด้วยเรื่องของรอยร้าวที่นำไปสู่การขับสมาชิกภายในพรรค 21 คน มีร่องรอยว่ามีการทำงานร่วมกันไม่ได้

ไทม์ไลน์ขับส.ส. ออกจากพปชร.

 

 • 4 ก.ย. 64 ขัดแย้งในการโหวตนายกฯ
 • 6 รมต. พบนายก หารือพล.อ.ประวิตร+ธรรมนัส

 • มีความขัดแย้งในพรรค เรียกร้องปรับครม.ขอ 2 ตำแหน่ง

 • หาเสียงเลือกตั้งซ่อม พล.อ.ประยุทธ์ ไม่หนุน

 • หาเสียงเลือกตั้งซ่อมไม่เป็นมิตรกับพรรคร่วมรัฐบาล

 • วาทกรรมเลือกคนรวย

 • 18 ม.ค.65 นายกฯ เข้าพบ พล.อ.ประวิตร ขอให้ปรับ 'ธรรมนัส' พ้นตำแหน่ง

 • ธรรมนัส ระดมส.ส.มาจากการประชุมสภา 15.00-16.00 น. (นำร่อง 12 คน ได้กล้วย 15 หวี/คน อีก 9 คนร่วมทีม ได้ 10 หวี/คน)

 • ธรรมนัส เข้าพบ พล.อ.ประวิตร การประชุมพรรคพปชร. มีมติ 3 ใน 4 ขับพ้นพรรค

ขับ "ธรรมนัส" สู่ "พรรคเศรษฐกิจไทย" สมรู้ร่วมคิดหรือไม่

ปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ธรรมดา พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพปชร. พูดกับส.ส.และกรรมการบริหารพรรคในตอนเย็นว่า "มันจะออกก็ออก ๆ ไป พรรคจะได้สงบ" กล่าวระหว่างลงมติโหวตขับร.อ.ธรรมนัส พ้นพรรค

ขับ "ธรรมนัส" สู่ "พรรคเศรษฐกิจไทย" สมรู้ร่วมคิดหรือไม่

กลุ่มคนที่อยู่คนละขั้วกับผู้กองธรรมนัสบอกให้ลาออกไม่ให้ขับ ส่วนคนที่ไม่ค่อยพอใจผู้กองจะบอกให้อยู่ต่อหรือเลือกลาออก แต่ผู้กองจะบอกว่าช่วยขับผมหน่อย ซึ่งจะดูตรงกันข้ามกัน

 

คำชี้แจงของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหน.พปชร. กล่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส เสนอหัวหน้าพรรคเรียกร้องให้ปรับโครงสร้างพรรค ซึ่งท่านหัวหน้าเห็นว่าขอเรียกร้องจะสร้างปัญหา ขัดแย้งครั้งใหญ่เพื่อรักษาเสถียรภาพ และเอกภาพ กก.บห. รับไม่ได้กับข้อเสนอ เห็นว่าเป็นเหตุที่ร้ายแรง เข้ากับข้อบังคับข้อที่54 (5) ที่มีเหตุร้ายแรง จึงมีมติขับ ร.อ.ธรรมนัส และส.ส.กลุ่ม ดังกล่าว 63 เสียงจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 78 คน

ขับ "ธรรมนัส" สู่ "พรรคเศรษฐกิจไทย" สมรู้ร่วมคิดหรือไม่

 

ข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561

ข้อ 54 สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลง เมื่อ

 

(5) พรรคการเมืองมีมติให้ออกเพราะกระทำผิดวินัย หรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง หรือมีเหตุร้ายแรงอื่น การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรคหนึ่ง (5) หากสมาชิกผู้นั้นดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มติของพรรคการเมืองต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมือง

รัฐธรรมนูญ มาตรา 101 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้ราษฎรสิ้นสุด เมื่อ

 

(9) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมือง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ในกรณีเช่นนี้ ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้น มิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติ ให้ถือว่าสิ้นสุด สมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้นสามสิบวันดังกล่าว

ขับ "ธรรมนัส" สู่ "พรรคเศรษฐกิจไทย" สมรู้ร่วมคิดหรือไม่

 

เมื่อขับออกจากพรรคแล้วจะเป็นเช่นไร ? ขับออกจากพรรคต้องไปหาพรรคใหม่ภายใน 30 วัน ตอนนี้คนเหล่านี้ 21 คน ในรวมพลกันอยู่ที่พรรคเศรษฐกิจไทย

 

เบื้องหลังขับ "ธรรมนัส"

 

 • นายนิโรธ คัดค้านการลงมติขับ ร.อ.ธรรมนัส กับพวก เกรงไม่ถูกกฎหมาย ถึงขั้นถูกยุบพรรค
 • พล.อ.ประวิตร ให้โทรถามกกต. เจ้าหน้าที่อ่านระเบียบต้องอาศัยมติที่ประชุมร่วม กก.บห.และส.ส. ใช้เสียง 3 ใน 4

 • โหวตครั้งแรก ส.ส. ยกมือเห็นด้วยขับ ร.อ.ธรรมนัส กับพวก กว่า 30 คน งดออกเสียง 19 คน และไม่เห็นด้วย 1 คน

 • ต้องโหวตใหม่เพื่อให้เสียงผ่านตามเกณฑ์

 • ก่อนโหวตรอบสอง ร.อ.ธรรมนัส เดินโน้มน้าว ส.ส.แต่ละคน เพื่อให้ลงมติขับ

 • พล.อ.ประวิตร พูดว่า "มันจะออกก็ออกๆ ไป พรรคจะได้สงบ" ส่งผลให้ ส.ส.ที่ลังเล ลงมติให้ขับออก

 • นายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรค กล่าวว่า "ต้องรีบทำให้เสร็จๆ จะได้จบๆ"

 • นายสุชาติ ชมกลิ่น กก.บห. และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ กก.บห. งดออกเสียง เนื่องจากกังวลข้อกฎหมายในอนาคต

 • คนสนิท ร.อ.ธรรมนัส รายหนึ่ง พูดว่า "เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะปัญหาตำแหน่งรัฐมนตรี ทำไมไม่แต่งตั้ง"

 • ร.อ.ธรรมนัส ถามรัฐมนตรีที่มีปัญหาว่า "ตอนนั้นทำไมถึงล่าชื่ออยากขับผมออกไป แต่ตอนนี้ทำไมถึงไม่ขับผม"

ขับ "ธรรมนัส" สู่ "พรรคเศรษฐกิจไทย" สมรู้ร่วมคิดหรือไม่

ซึ่งคนเหล่านี้ที่ถูกขับออกก็ไปรวมกันอยู่พรรคเศรษฐกิจไทย ซึ่งพรรคเศรษฐกิจไทยก็มีแต่คนสนิทลุงป้อม ว่าที่หัวหน้าพรรคคือบิ๊กน้อย รองหัวหน้าพรรคคือผู้กองธรรมนัส ที่ปรึกษาพรรคได้ยินมาว่า คือ พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ 

 

เพราะฉะนั้นการขับออกจากพรรคก็ดูเหมือนจะเป็นโทษร้ายแรง แต่อีกในมุมหนึ่ง เหมือนกับสมรู้ร่วมคิดว่า ออกไปอยู่อีกพรรคน่าจะทำอะไรได้ดีกว่าอยู่ในพรรคพลังประชารัฐ

 

ที่มา : เนชั่นอินไซต์ โอ-บากบั่น บุญเลิส , วี-วีระศักดิ์ พงศ์อักษร