เกษตรกรเลี้ยงหมูเตรียมเฮ ครม.อนุมัติจ่ายเงินชดเชย จำนวน 4,941 ราย สุกรที่ถูกทำลาย 159,453 ตัว รวมเป็นเงิน 574.1 ล้านบาท ในพื้นที่ 56 จังหวัดทั่วประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เกษตรกรเลี้ยงหมูเตรียมเฮ! ครม.อนุมัติจ่ายเงินหมูที่ถูกทำลาย 1.5 แสนตัว

11 มกราคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณประจำปี 2565 ซึ่งเป็นงบกลางจำนวน 574 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โรคระบาดร้ายแรงในสุกร เป็นค่าใช้จ่ายสุกรที่ถูกทำลาย ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมถึง 15 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีเกษตรกรที่กรมปศุสัตว์ได้ทำลายสุกรไปแล้ว และยังไม่ได้รับเงินชดเชย จำนวน 4,941 ราย สุกรจำนวน 159,453 ตัว จำนวนเงิน 574.1 ล้านบาท ในพื้นที่ 56 จังหวัดทั่วประเทศ

 

โดยากรจัดสรรชดใช้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามพ.ร.บ.โรคระบาด พ. ศ. 2558 จากการพิจารณาของ คณะกรรมการประเมิน ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายราคาสัตว์ที่ถูกทำลายเนื่องจากเป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดพ.ศ.2560

เกษตรกรเลี้ยงหมูเตรียมเฮ! ครม.อนุมัติจ่ายเงินหมูที่ถูกทำลาย 1.5 แสนตัว

โดยที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการระบบเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง กำกับดูแลให้เกษตรกร ป้องกันควบคุมโรค ให้มีรั้วรอบฟาร์ม และตั้งจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นต้น

 

อย่างไรก็ตามโรคระบาดเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF มีมาแล้วกว่า 100 ปี แต่ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกัน รักษาโรคได้ กรมปศุสัตว์ร่วมกับจุฬาฯ ทำวิจัยพัฒนาวัคซีน โดยขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 60-70 คาดว่าสามารถผลิตวัคซีนใช้ได้ในปีนี้ และถือได้ว่าเป็นประเทศแรกของโลก

เกษตรกรเลี้ยงหมูเตรียมเฮ! ครม.อนุมัติจ่ายเงินหมูที่ถูกทำลาย 1.5 แสนตัว