svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"ทวี-วันนอร์" ฟันธง "ปม 8 ปี" ล่ารัฐนาวาลุงตู่

"แกนนำพรรคประชาชาติ" มั่นใจประเด็นวาระการดำรงตำแหน่งนายกฯครบ 8 ปีของ "บิ๊กตู่" เป็นจุดตายของรัฐบาล มั่นใจปี 65 มีเลือกตั้งแน่ ชี้หากไม่นับวาระต่อตั้งแต่ปี 57 ก็ถือว่าผิดกฎหมาย ป.ป.ช. เหตุไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินอยู่ดี

31 ธันวาคม 2564 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ประเมินสถานกาณ์การเมืองในปี 2565 ว่า จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแน่ โดยมาจากปัจจัยทั้งเรื่องเอกภาพของรัฐบาลที่แม้จะมีเสียงข้างมาก แต่ก็เป็นการรวมตัวกันของพรรคการเมืองที่ไม่ได้มีอุดมการณ์ร่วมกัน

 

ขณะเดียวกัน อีกส่วนหนึ่ง คือ ปัญหาคุณสมบัติของนายกฯ ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา 158 วรรค 4 บัญญัติไว้ว่า นายกรัฐมนตรีไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้เกิน 8 ปี และในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญก็ระบุชัดเจนว่า คณะรัฐมนตรีที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนรัฐธรรมนูญจะบังคับใช้ ให้ถือเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้ ฉะนั้นวาระการดำรงตำแหน่งของนายกฯจึงต้องนับต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. 2557

 

\"ทวี-วันนอร์\" ฟันธง \"ปม 8 ปี\" ล่ารัฐนาวาลุงตู่

อีกทั้ง การแจ้งบัญชีทรัพย์สินของนายกฯ เมื่อได้ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 2 หลังการเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 นายกฯก็บอกว่าไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สิน เพราะเป็นการดำรงตำแหน่งเดิมต่อเนื่อง ฉะนั้นเมื่อกฎหมายมีความชัดเจนเช่นนี้แล้ว แสดงว่านายกฯจะอยู่เกิน 8 ปี หรือจะอยู่เกินวันที่ 23 ส.ค. 2565 ไม่ได้ และหากมีการยุบสภาก่อนหน้านั้น ก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้น

 

\"ทวี-วันนอร์\" ฟันธง \"ปม 8 ปี\" ล่ารัฐนาวาลุงตู่

\"ทวี-วันนอร์\" ฟันธง \"ปม 8 ปี\" ล่ารัฐนาวาลุงตู่

 

ขณะที่ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวเรื่องเดียวกันว่า ต้องถาม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ว่าแนวโน้มการตีความจะออกมาทางไหน แม้เจ้าตัวจะไม่ยอมพูดก็ตาม เพราะถ้าไม่นับวาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 รัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได้ เพราะนายกฯไม่ได้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน รวมทั้งรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องอีกหลายคน รวมถึงนายวิษณุด้วย ดังนั้น เมื่อผิดกฎหมายก็ต้องไปอยู่ดี จะถอยหลังไปยื่นบัญชีทรัพย์สิน ก็ไม่ได้เพราะเกินระยะเวลาที่กำหนดแล้ว