เช็คสิทธิ เงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 39 และ 40 "คนกลางคืน" สำหรับกลุ่มสถานบันเทิง อาชีพกลางคืน ลูกจ้างกลางคืน นักร้อง นักดนตรีรับเงิน 5,000 บาท เริ่มโอนเงิน 29 ธันวาคม 64 นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งล่าสุดว่า ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

 

ผู้ประกันตน ม.33-39-40 รับเงิน 5,000 บ. สำหรับกลุ่มสถานบันเทิง

 

ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี เป็นต้น กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เริ่มจ่ายวันที่ 29 ธ.ค. นี้ เป็น "ของขวัญปีใหม่" จากรัฐบาล

การทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง "สำนักงานประกันสังคม" ย้ำว่าต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 

ผู้ประกันตน ม.33-39-40 รับเงิน 5,000 บ. สำหรับกลุ่มสถานบันเทิง

 

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือขอเอกสารรับรองความเป็นศิลปินของกลุ่มอาชีพคนบันเทิง เข้าร่วมกลุ่มผ่านเพจเฟสบุ๊ค กลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง เพื่อขอเอกสาร หรือ Link แบบฟอร์มรับรอง และ ติดต่อสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยของแต่ละจังหวัด

โครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง งวดที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม 2564

  • มาตรา 33 จำนวน 8,133 ราย
  • มาตรา 39 จำนวน 953 ราย
  • มาตรา 40 จำนวน 27,618 ราย (จากระบบ ม.40 22,340 | จากสมาคมฯรับรอง 5,278)

ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยา ในกิจการสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบ(คลิก)