ชาวบ้านสุดปลื้ม รอรับมอบที่ดินทำกินจากมือ "บิ๊กป้อม" หลังบจธ.เข้ามาแก้ไขปัญหาผู้ไร้ที่ทำกิน ผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐ ผอ.บจธ.เผยเร่งผลักดันพ.ร.บ.จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ…แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่ไร้ที่ดินทำกิน และที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐ เช่น การก่อสร้างทางรถไฟรางคู่  การสร้างทางหลวงพิเศษ สายบางปะอิน - นครราชสีมา รวมทั้งนโยบายทวงคืนผืนป่า ด้วยการจัดซื้อที่ดินตามที่กลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันในนามวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ. นครราชสีมา บจธ.ดำเนินให้เป็นที่ดินทำกินแบบแปลงรวมเนื้อที่ 150 ไร่เศษ สมาชิก 45 ครัวเรือน โดยทำสัญญาเช่า 2-3 ปี แล้วจึงเปลี่ยนเป็นสัญญาเช่าซื้อ  ซึ่งถือว่า เป็นดำเนินการในรูปแบบใหม่ ที่ไม่ซ้ำซ้อนกับของหน่วยงานอื่นที่มีอยู่แล้ว

บจธ.มอบที่ดิน ชาวบ้านไร้ที่ทำกินกว่า150ไร่ บจธ.มอบที่ดิน ชาวบ้านไร้ที่ทำกินกว่า150ไร่

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน บจธ. แถลงว่าวันที่ 27 ธ.ค.นี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะมาเป็นประธานในงาน “ บจธ. มอบสิทธิที่ดินทำกิน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ณ วิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา อย่างเป็นทางการ

บจธ.มอบที่ดิน ชาวบ้านไร้ที่ทำกินกว่า150ไร่

ผู้อำนวยการ บจธ. เปิดเผยด้วยว่า  เพื่อให้การแก้ไขเรื่องที่ดินแก้เกษตรกรผู้ไร้ที่ทำกิน และป้องกันมิให้ชาวบ้านเสียสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน จากการเป็นหนี้นอกระบบ บจธ.ได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ…. ซึ่งเวลานี้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. แล้ว และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนม.ค.65 นี้

 

ผู้อำนวยการ บจธ. เปิดเผยด้วยว่า สำหรับวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรกรฐานรากช่องโคพัฒนา อยู่ภายใต้โครงบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน ของ บจธ. ที่เริ่มดำเนินการเมือเดือนเม.ย. 64 และกลายเป็นต้นแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ สมาชิกปลูกพืชผักไม้ผล ไม้ยืนต้นหลากหลายรวมทั้งทำนา ปลูกข้าวหอมมะลิไว้บริโภคในครัวเรือน  มีพืชผักที่ทำรายได้หลักคือผักสลัด พริก กะหล่ำดอก และมีหลายรายที่ปลูกดาวเรืองตัดดอกทำรายได้เลี้ยงครอบครัว บางครอบครัวทำรายได้จากดาวเรืองครั้งละ 7-800 บาท

บจธ.มอบที่ดิน ชาวบ้านไร้ที่ทำกินกว่า150ไร่

บจธ.มอบที่ดิน ชาวบ้านไร้ที่ทำกินกว่า150ไร่