เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช สัญจรผ่านได้ 1 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

7 ธ.ค. 64 กรมทางหลวงชนบท รายงานถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 2 จังหวัด สัญจรผ่านได้ 1 สายทาง ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (7 ธ.ค. 64 เวลา 08.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัย 2 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช รวม 2 สายทาง

น้ำท่วม 2 จังหวัดภาคใต้ สัญจรไม่ได้ 1 สาย

สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง คือ ถนนสาย นศ.4021 แยก ทล.4151 - บ้านบางคลุ้ง อำเภอเชียรใหญ่, ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ำท่วม 15-20 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 10+000-10+900 และ ช่วง กม.ที่ 14+900 ถึง 16+750)

 

ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง คือ ถนนสาย สฎ.2036 แยก ทล.41 (กม.ที่ 180+575) – บ้านแม่แขก อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000-0+300 และ ช่วง กม.ที่ 3+000 ถึง 11+200)

น้ำท่วม 2 จังหวัดภาคใต้ สัญจรไม่ได้ 1 สาย

ทช.ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง ปักเสาขาวแดงแสดงเขตแนวเส้นทาง บริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

น้ำท่วม 2 จังหวัดภาคใต้ สัญจรไม่ได้ 1 สาย

ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด