กรุงเทพธนาคม แจ้งหยุดเดินเรือในคลองภาษีเจริญเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 เป็นต้นไป เพื่อหาพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงและเติมน้ำมัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1 ธันวาคม 2564 ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เปิดเผยว่า  ตามที่บริษัทฯได้ให้บริการโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนทางน้ำของกรุงเทพมหานคร ในคลองภาษีเจริญ ทั้งนี้บริษัทฯมีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากต้องหาพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงและเติมน้ำมันใหม่เพื่อทดแทนพื้นที่ที่ใช้งานในปัจจุบัน เนื่องจากกทม.ต้องการใช้พื้นที่ก่อสร้างเขื่อนในบริเวณดังกล่าว บริษัทฯจึงไม่สามารถเดินเรือในเส้นทางดังกล่าวได้  ทั้งนี้จะมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ตลอดจนติดป้ายแจ้งแก่ผู้ใช้บริการบริเวณท่าเรือ เพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

ดร.เกรียงพล กล่าวต่อว่า โครงการเดินเรือในคลองภาษีเจริญ เป็นโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางน้ำ เชื่อมต่อระบบล้อ ราง เรือ ตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร ซึ่งบริษัทฯได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2560 เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแก่ประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี มีระยะทางรวม 11.50 กิโลเมตร จำนวนท่าเรือ 15 ท่า จากท่าเรือประตูน้ำภาษีเจริญจนถึงท่าเรือเพชรเกษม 69  โดยเชื่อมต่อการเดินทางไปยังรถไฟฟ้า 2 เส้นทาง ที่สถานีบางหว้า ใช้บริการได้ทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงสะพานตากสิน - บางหว้า และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง-บางแค

เคทีแจ้งหยุดเดินเรือคลองภาษีเจริญชั่วคราว เริ่ม 1 ม.ค. 65 เคทีแจ้งหยุดเดินเรือคลองภาษีเจริญชั่วคราว เริ่ม 1 ม.ค. 65

เคทีแจ้งหยุดเดินเรือคลองภาษีเจริญชั่วคราว เริ่ม 1 ม.ค. 65 เคทีแจ้งหยุดเดินเรือคลองภาษีเจริญชั่วคราว เริ่ม 1 ม.ค. 65