"กรุงเทพธนาคม" ยกระดับแผนจัดการขยะติดเชื้อโควิด-19 จากโรงพยาบาลสนามทุกแห่งของกทม. รวมทั้ง Hospitel เก็บทุกวันเผาทุกวัน ย้ำ! มาตรฐานทุกขั้นตอนเทียบเท่าโรงพยาบาลทั่วไป ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมขอวัคซีนให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

21 เมษายน 2564 ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางบอน (โรงพยาบาลเอราวัณ1) ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามภารกิจการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อของบริษัทฯ จากโรงพยาบาลสนามซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้จัดขึ้นรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอนให้การต้อนรับ

กรุงเทพธนาคมยกระดับจัดการขยะติดเชื้อโควิด-19 เก็บเผาทุกวัน


ดร.เกรียงพล เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้เดินทางไปตรวจติดตามการจัดเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ ที่โรงพยาบาลเอราวัณ 1 และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้จัดเป็นจุดรองรับผู้ที่มีเชื้อโควิด-19 แต่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ซึ่งถือเป็นจุดที่มีขยะติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องดำเนินการจัดเก็บตามมาตรฐานเช่นเดียวกับขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ให้ความสำคัญในการรับมือโรคระบาดในทุกๆ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยหลังจากหารือกับผู้บริหารโรงพยาบาลเอราวัณ1 ทราบว่า หลังจากที่เปิดให้บริการมา 1 สัปดาห์ขณะนี้มีผู้ป่วยจำนวน 100 เตียง มีปริมาณขยะอยู่ที่วันละประมาณ 100 กิโลกรัม และในส่วนของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งเป็นจุดรับผู้ป่วยโควิดมาตั้งแต่ช่วงการระบาดครั้งแรก ขณะนี้พบว่าปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นมากโดยปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา 500 เตียงเต็มความจุแล้ว และทางโรงพยาบาลเตรียมขยายเตียงรองรับเพิ่มอีก 500 เตียง จะรวมเป็นจุดรองรับผู้ป่วย 1,000 เตียง

กรุงเทพธนาคมยกระดับจัดการขยะติดเชื้อโควิด-19 เก็บเผาทุกวัน


ดร.เกรียงพล กล่าวด้วยว่า บริษัทฯได้ปรับแผนการเข้าจัดเก็บขยะโควิด-19 โดยดำเนินการจัดเก็บทุกวัน และปรับเปลี่ยนขนาดรถเก็บขนให้สามารถรองรับให้เพียงพอในการเข้าเก็บขนได้ในครั้งเดียวในแต่ละจุด โดยได้เพิ่มรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเพิ่มอีก 5 สาย จากเดิมที่มีรถเก็บขน 30 สาย ที่ใช้สำหรับการเก็บขนขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาลทั่วไปรวมกว่า 5,000 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ ในจำนวนนี้มีสถานพยาบาลที่มีขยะติดเชื้อโควิด-19 กว่า 200 แห่ง โดยสายรถที่เพิ่มขึ้นจะแยกการจัดเก็บขยะติดเชื้อโควิด-19โดยเฉพาะ รวมทั้งมีพนักงานประจำรถที่ได้ผ่านการอบรมมาเรียบร้อยแล้ว และจากสถานการณ์การระบาดในระลอกเดือนเมษายนนี้ ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ได้ให้นโยบายการปรับลำดับสถานพยาบาลที่เข้าเก็บขนในแต่ละสาย โดยให้ความสำคัญกับขยะติดเชื้อโควิด-19 ก่อนขยะติดเชื้อทั่วไปและเน้นที่โรงพยาบาลสนามของกรุงเทพมหานครเป็นลำดับแรก เนื่องจากมีปริมาณขยะจากผู้ติดเชื้อจำนวนมาก โดยขยะติดเชื้อโควิดล่าสุด ที่จัดเก็บจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน รวมแล้ว 7,220 กิโลกรัม โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 1,059 กิโลกรัม โรงพยาบาลเอราวัณ1 จำนวน 100 กิโลกรัม โดยยังคงเป้าหมายเดิมคือจะต้องไม่มีขยะโควิด-19ตกค้างโดยเด็ดขาดและนำเข้ากำจัดทันทีให้แล้วเสร็จภายในวันต่อวัน

กรุงเทพธนาคมยกระดับจัดการขยะติดเชื้อโควิด-19 เก็บเผาทุกวัน

ดร.เกรียงพล กล่าวต่อด้วยว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานคร เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งล่าสุดคือ โรงพยาบาลเอราวัณ 2 ที่สนามบางกอกอารีน่า หนองจอก ซึ่งทางบริษัทฯได้มีการประสานเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังรวมไปถึงโรงแรมที่เข้ามาเป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาลของกทม.ในการรับผู้ติดเชื้อโควิด-19ในรูปแบบ Hospitel ซึ่งขณะนี้ในกรุงเทพฯมี Hospitel ที่มีผู้ติดเชื้อเข้าพักแล้ว 5 แห่ง และจะทยอยเปิดเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง โดยบริษัทฯได้มีการประสานข้อมูลกับสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารจัดการขยะติดเชื้อโควิด-19 รองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรุงเทพธนาคมยกระดับจัดการขยะติดเชื้อโควิด-19 เก็บเผาทุกวัน


อย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าภายในปี 2564 นี้จากสถานการณ์โควิด-19จะส่งผลให้มีขยะติดเชื้อที่บริษัทฯจัดเก็บในแต่ละวันเพิ่มมาอยู่ที่ประมาณ 60 70 ตันต่อวัน จากที่ขยะติดเชื้อทั่วไปที่จัดเก็บ 50 60 ตันต่อวัน ซึ่งเตาเผาของบริษัทฯยังสามารถรองรับได้ และไม่กระทบต่อการจัดเก็บขยะติดเชื้ออื่น ๆ จากสถานพยาบาลทั่วกรุงเทพฯ นอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพของพนักงานขับรถและพนักงานเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีรวมประมาณ 100 คน โดยได้ประสานขอจัดสรรวัคซีนให้กับผู้ปฏิบัติงาน หลังจากที่กทม.ได้จัดสรรให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องด่านหน้าได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมแล้ว เนื่องจากบุคลากรของบริษัทฯถือเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการทำงาน จำเป็นต้องได้รับการป้องกันดูแลให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงาน ซึ่งถือได้ว่าการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโควิด-19 เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในภารกิจรับมือกับโรคระบาดอุบัติใหม่ในครั้งนี้.

กรุงเทพธนาคมยกระดับจัดการขยะติดเชื้อโควิด-19 เก็บเผาทุกวัน

กรุงเทพธนาคมยกระดับจัดการขยะติดเชื้อโควิด-19 เก็บเผาทุกวัน

กรุงเทพธนาคมยกระดับจัดการขยะติดเชื้อโควิด-19 เก็บเผาทุกวัน

กรุงเทพธนาคมยกระดับจัดการขยะติดเชื้อโควิด-19 เก็บเผาทุกวัน