"กรุงเทพธนาคม" มอบประกันภัยโควิด-19 เจ้าหน้าที่เก็บขยะกทม. 50 เขต รวม 250 คน ทุนประกันกว่า 12.5 ล้านบาท สร้างความอุ่นใจเจ้าหน้าที่ด่านหน้า รวมทั้งจัดทำประกันภัยให้กับพนักงานจัดเก็บขยะติดเชื้อของบริษัทฯทุกคนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

18 พฤษภาคม 2564  ที่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (สำนักงานใหญ่) รามคำแหง 40ดร.เกรียงพล  พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) ได้มอบหมายให้ นายณัฏฐพล ปักษี รองกรรมการผู้อำนวยการ  กลุ่มสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)ให้แก่เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร จำนวน 250 คน จาก 50 สำนักงานเขต ทุนประกันรวม 12.5 ล้านบาท โดยมีนายวิรัตน์  มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนรับมอบ

กรุงเทพธนาคมมอบประกันภัยโควิดเจ้าหน้าที่เก็บขยะกทม. 250 คน


กรุงเทพธนาคมมอบประกันภัยโควิดเจ้าหน้าที่เก็บขยะกทม. 250 คนในการนี้ ดร.เกรียงพล พัฒนรัฐ เปิดเผยว่า บริษัทฯมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าที่มีความเสี่ยงในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งพื้นที่กรุงเทพฯมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากและอาจมีเชื้อไวรัสโควิด-19ปนเปื้อนมากับขยะทั่วไป จึงได้จัดทำประกันคุ้มครองภัยจากโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะโดยจะได้รับความคุ้มครอง ทั้งกรณีเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 และกรณีการเจ็บป่วยจากการได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19  

ดร.เกรียงพล กล่าวด้วยว่า  ทั้งนี้ในฐานะที่บริษัทฯเป็นผู้รับดำเนินการกำจัดขยะติดเชื้อของกรุงเทพมหานคร บริษัทฯก็ได้จัดทำกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อของบริษัทฯ  ซึ่งมีอยู่จำนวน 200 คนให้ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกัน โดยมีระยะเวลาการคุ้มครอง 1 ปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564   นอกจากนี้บริษัทฯยังได้รับความอนุเคราะห์จากกรุงเทพมหานคร ในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะติดเชื้อของบริษัทฯเป็นกลุ่มแรก พร้อมกับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าส่วนอื่น ๆ โดยขณะนี้ทยอยเข้ารับวัคซีนตามลำดับ   โดยปัจจุบันมีปริมาณขยะติดเชื้อโควิด-19เพิ่มสูงขึ้นจากการออกหน่วยบริการทางการแพทย์ไปยังจุดที่เกิดคลัสเตอร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากการดำเนินการจัดเก็บขยะติดเชื้อในสถานพยาบาล โรงพยาบาลสนาม  ศูนย์กักกันโรคและHospitel  โดยมีจุดจัดเก็บขยะติดเชื้อโควิด-19 รวมถึง 277 แห่งแล้ว  และมีปริมาณขยะติดเชื้อโควิด-19เฉลี่ยวันละกว่า 19.85 ตัน  ซึ่งบริษัทฯยังคงมาตรฐานการปฎิบัติงานด้วยความปลอดภัยสูงสุด

กรุงเทพธนาคมมอบประกันภัยโควิดเจ้าหน้าที่เก็บขยะกทม. 250 คน


กรุงเทพธนาคมมอบประกันภัยโควิดเจ้าหน้าที่เก็บขยะกทม. 250 คน


กรุงเทพธนาคมมอบประกันภัยโควิดเจ้าหน้าที่เก็บขยะกทม. 250 คน

กรุงเทพธนาคมมอบประกันภัยโควิดเจ้าหน้าที่เก็บขยะกทม. 250 คน

กรุงเทพธนาคมมอบประกันภัยโควิดเจ้าหน้าที่เก็บขยะกทม. 250 คน