"จุรินทร์" เดินสายพบปะชาวนาแจ้งข่าวดีครม.เตรียมเคาะงบจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวสัปดาห์หน้า ด้านชาวนาขอบคุณ ชู ประกันรายได้ข้าวดีสุด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ลงพื้นที่พบปะสมาชิกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เพื่อประชุมหารือเรื่องปัจจัยการผลิตและติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกร ที่ชุมชนหมู่ 6 ก้าวหน้า แขวงคลอง 12 เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร โดยมีนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และคณะตัวแทนชาวนาทั่วประเทศที่มาจากทุกภาคร่วมหารือ

 

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ได้แจ้งต่อชาวนาว่ามีข่าวดีสัปดาห์หน้า โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันอังคารหน้าจะอนุมัติงบประมาณดูแลเกษตรกรเพิ่มเติม โดยหลังจากจ่ายส่วนต่างไป 2 งวดและงวด 3 บางส่วนไปแล้ว จากนั้นในส่วนที่เหลือเมื่อราคาข้าวยังไม่ขึ้น ทางรัฐบาลได้มีการเพิ่มเพดานด้านการเงินการคลังมาตรา 28 เพื่อช่วยชาวนาและเกษตรกร

 

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังเดินหน้านโยบายและจะชดเชยส่วนต่างตามนโยบายรัฐบาลดำเนินมาและเดินหน้าต่อไปในปีที่ 3 ในโครงการประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งราคาพืชผลเกษตรตัวอื่นดีหมด เช่น ผลไม้ราคาดีมาก ส่วนยางพารา  ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลังไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่าง เพราะราคาเกินจากรายได้ที่ประกันไว้แล้วไม่เป็นภาระงบประมาณ เพราะกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรจับมือกันผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรเพื่อยกระดับราคาดังนั้น จึงมีเฉพาะข้าวอย่างเดียวในขอบแรกของปีนี้ที่ต้องช่วย 

ด้าน นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ปราโมทย์ เจริญศิลป์ กล่าวขอบคุณนายจุรินทร์ในฐานะผู้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร และบอกว่าชาวนาพอใจมาก โครงการนี้ไม่มีการทุจริตทำให้ยั่งยืนเพราะเงินที่ออกจากรัฐบาลยิงตรงเข้าเกษตรกรโดยตรง และขอขอบพระคุณด้วยที่เดินทางมาที่นาหนองจอกวันนี้ นายปราโมทย์กล่าวด้วยว่าได้ทำงานร่วมกันมาเข้าสู่ปีที่3 โครงการนี้ช่วยชาวนาได้มากในภาวะที่ราคาข้าวตกก็ยังมีการชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรขณะเดียวกันก็มีมาตรการเสริมเพื่อยกระดับราคาให้

 

เลขาธิการสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ธีรสินทร์ ธนชวโรจน์ ระบุ โครงการประกันรายได้ เกษตรกรที่เข้าร่วมได้รับผลประโยชน์ โดยสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยขอขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือ โครงการประกันรายได้และโครงการคู่ขนานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับและตอบสนองความต้องการของเกษตรกรมากที่สุดจนมาถึงปีที่ 3 แม้จะมีติดขัดบางประการอยู่บ้าง แต่สมาคมฯเชื่อมั่นว่ารัฐบาลต้องฝ่าวิกฤติไปให้ได้ สืบเนื่องจากพิษภัยทั้งโควิดและเศรษฐกิจโลกกดดันราคาสินค้าเกษตร ดันต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นจึงขอบคุณท่านรองนายกฯจุรินทร์ที่เข้ามารับฟังและช่วยผลักดันโครงการประกันรายได้ข้าวและมาตรการคู่ขนานให้มีความพัฒนามากขึ้น

 

จากนั้นเลขาสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้นำข้อสรุปจากชาวนาในเครือข่ายของสมาคมยื่นให้รองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเสนอทางด้านมาตรการเสริมทั้งการดูแลคูปองลดราคาปุ๋ย การใช้คูปองช่วยด้านราคาน้ำมันสำหรับเกษตรกรรม เรื่องพัฒนาพันธุ์ข้าว การเพิ่มผลิตภัณฑ์ข้าวเปลือกไปใช้เป็นอาหารสัตว์และอื่นๆ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด