svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

บอร์ดการเงินการคลัง เคาะขยายเพดานก่อหนี้อีก1.5แสนล้าน จ่ายประกันราคาข้าว

24 พฤศจิกายน 2564

คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ไฟเขียวขยายเพดานหนี้กู้แบงก์รัฐเป็นไม่เกิน 35% ของงบประมาณรายจ่าย ทำให้กู้เงินแบงก์รัฐได้อีก 1.5แสนล้าน เร่งจ่ายประกันรายได้ชาวนา

24 พฤศจิกายน 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ครั้งที่ 2/2564 ณ ตึกนารีสโมสร ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบให้ขยายเพดานการกู้เงินจากแบงก์รับเพื่อใช้ในนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลจากเดิมไม่เกิน 30% ของงบประมาณรายจ่าย เป็นไม่เกิน 35% ของงบประมาณรายจ่าย

 

บอร์ดการเงินการคลัง เคาะขยายเพดานก่อหนี้อีก1.5แสนล้าน จ่ายประกันราคาข้าว

 

 

ปัจจุบัน ตามเพดานเดิม ทำให้มีเพดานที่จะใช้เงินแบงก์รัฐในการดำเนินโครงการของรัฐเหลืออยู่ประมาณ 5,000 ล้านบาท แต่หลังจากการขยายเพดานแลัวจะทำให้รัฐบาลกู้เงินจากแบงก์รับเพิ่มได้อีก 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งจะเพียงพอกับการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกร โดยเฉพาะการจ่ายเงินประกันรายได้ชาวนา ซึ่งจะมีการเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในสัปดาห์หน้า

 

ปัจจุบัน รัฐบาลกู้เงินแบงก์รัฐเพื่อใช้ในนโยบายต่างๆ เต็ม 30% ของงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท หรือ เป็นเงินที่รัฐบาลกู้แบงก์รัฐประมาณ 9.3 แสนล้านบาท การขยายเพดานจะให้กู้เงินแบงกํรัฐได้ประมาณ 1.1 ล้านล้านบาท