ช่วยด้วย! ผู้ค้าอาหารในตลาดนัดต้นไม้สวนจตุจักรโวยถูกสั่งให้เลิกขาย 1 ธ.ค. นี้ วอนสำนักงานตลาดฯ ทบทวนคำสั่ง พ้อรายได้ไม่ดีจึงต้องเปลี่ยนอาชีพ ขณะที่ สำนักงานตลาดฯ ย้ำเพื่อเป็นการจัดระเบียบ เล็งถกหาข้อสรุปอีกครั้ง

     เป็นเรื่องคาราคาซังมานาน กรณีข้อพิพาทระหว่างผู้ค้าอาหารในโซนต้นไม้กับสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร โดยผู้ค้าดังกล่าวได้รวมตัวประท้วง และเรียกร้องให้ทบทวนมาตรการของสำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร ที่ให้เลิกขายอาหารในโซนต้นไม้ ภายในวันที่ 1 ธ.ค. นี้

 

     จากการลงพื้นที่ของเนชั่นออนไลน์ พบว่า ผู้ค้าอาหารเหล่านี้ที่มีกว่า 10 ราย เดิมเป็นผู้ประกอบการค้าขายต้นไม้ ที่เคยค้าขายต้นไม้ในตลาดนัดต้นไม้สวนจตุจักร แต่ภายหลังเปลี่ยนมาขายอาหารแทน เนื่องจากรายได้จากการขายต้นไม้ลดลง  

 

ช่วยด้วย! ผู้ค้าอาหารในตลาดต้นไม้สวนจตุจักรโวยถูกสั่งให้เลิกขาย 1 ธ.ค. นี้

     ทางด้านสำนักตลาดฯ​ แจ้งว่า มาตราการที่ออกมานั้น เป็นการจัดระเบียบภายในตลาด เพราะเป็นขายสินค้าผิดโซน เมื่อมีการร้องเรียนเข้ามามาก็ต้องดำเนินการ ทั้งเรื่องผิดโซน เรื่องกลิ่นควันรบกวน สร้างความเดือนร้อนรำคาญแก่ผู่ซื้อ 

 

ช่วยด้วย! ผู้ค้าอาหารในตลาดต้นไม้สวนจตุจักรโวยถูกสั่งให้เลิกขาย 1 ธ.ค. นี้
 

     อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ยังไม่ได้มีข้อสรุป แต่ก็จะพูดคุยหาทางออกร่วมกันก่อน ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่า ในตลาดนัดต้นไม้ มีผู้ค้า 26 ราย ที่เปลี่ยนมาขายอาหาร จากผู้ค้าทั้งหมดมากกว่า 800 ราย

 

ช่วยด้วย! ผู้ค้าอาหารในตลาดต้นไม้สวนจตุจักรโวยถูกสั่งให้เลิกขาย 1 ธ.ค. นี้

ช่วยด้วย! ผู้ค้าอาหารในตลาดต้นไม้สวนจตุจักรโวยถูกสั่งให้เลิกขาย 1 ธ.ค. นี้