แพทย์หญิงสุมนี เผย ลุ้น 26 พ.ย.ผ่อนคลายสถานบันเทิง ปรับพื้นที่สี ระบุ ผู้เสียชีวิต 55 ราย 41 รายไม่ฉีดวัคซีน ชี้ อีก 10 ล้านคนยังไม่ฉีดวัคซีน พบ บุคลากรแพทย์ตั้งแต่ 12 ก.พ.63-23 พ.ย. 64 ติดเชื้อ 4,227 ราย พร้อม รณรงค์ให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ใน "วันแพทย์" 27 พ.ย.นี้

24 พฤศจิกายน 2564 แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน ว่า สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้รวม 5,857 ราย โดยติดเชื้อในประเทศ 5,618 ราย จากต่างประเทศ 11 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 228 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,053,129 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำนวน 2,081,992 ราย หายป่วย 7,318 ราย หายป่วยสะสม 1,952,445 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 55 ราย เสียชีวิตสะสม 20,450 ราย คิดเป็น 1.00% ผู้ป่วยรักษาอยู่ 81,577 ราย ในโรงพยาบาล 41,226 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 40,351 ราย อาการหนัก 1,529 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 358 ราย

ลุ้น 26 พ.ย. ศบค. ผ่อนคลายสถานบันเทิง ปรับพื้นที่สี

มีผู้ฉีดวัคซีนแล้ว 89,894,183 โดส เข็มที่หนึ่งเพิ่มขึ้น 197,148 ราย สะสมรวม 47,034,024 ราย คิดเป็น 65.3% ของประชากร  เข็มที่สองเพิ่มขึ้น 320,501 ราย สะสมรวม 39,724,270 ราย คิดเป็น 55.1% ของประชากร เข็มที่สามเพิ่มขึ้น 39,743 ราย สะสม 3,135,888 ราย คิดเป็น 4.4% ของประชากร

ลุ้น 26 พ.ย. ศบค. ผ่อนคลายสถานบันเทิง ปรับพื้นที่สี

ผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 55 ราย จากกรุงเทพมหานคร 13 ราย สมุทรปราการ ปทุมธานี รวม 6 ราย พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย กำแพงเพชร นครสวรรค์ น่าน รวม 9 ราย ปัตตานี นครศรีธรรมราช สตูล พัทลุง ภูเก็ต สงขลา ยะลา สุราษฎร์ธานี ชุมพร พังงา ระนอง รวม 18 ราย ราชบุรี ระนอง กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา รวม 9 ราย แบ่งตามเพศ ชาย 33 รายหญิง 22 ราย ชาวไทย 53 ราย ไม่ระบุสัญชาติ 2 ราย ค่ากลางของอายุ 71 ปี (42-100 ปี) ค่ากลางทราบติดเชื้อถึงเสียชีวิต 10 วัน นานสุด 45 วัน เป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 40 ราย คิดเป็น 73% อายุน้อยกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 14 ราย คิดเป็น 25% ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย คิดเป็น 2% ทั้งนี้พบว่า 41 ราย จาก 55 ราย ไม่ได้รับวัคซีนแม้แต่เข็มเดียวซึ่งคิดเป็น 75% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด

ลุ้น 26 พ.ย. ศบค. ผ่อนคลายสถานบันเทิง ปรับพื้นที่สี

กรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มติดเชื้อลดลง และค่อนข้างคงอยู่ที่ประมาณ 13% ส่วนปริมณฑล มีแนวโน้มลดลงที่ชัดเจนสัดส่วนอยู่ที่ 8% ขณะที่ภาพการติดเชื้อทั่วประเทศ มีแนวโน้มลดลง แต่มีบางจังหวัดพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด มี 13 จังหวัด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. ติดเชื้อมากกว่า 100 คนต่อวัน ตรวจ ATK ผลบวกมากว่า 5% คือ สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช

2. ติดเชื้อมากกว่า 100 คนต่อวัน ตรวจ ATK ผลบวกน้อยกว่า 5% คือ ขอนแก่น สระแก้ว นครราชสีมา

3. ติดเชื้อ 80-100 ราย คือ สระบุรี อุบลราชธานี อุดรธานี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยคิดเป็น 32%

เมื่อเทียบกับภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 5 จังหวัด โดยติดเชื้อมากกว่า 100 รายต่อวัน คือ เชียงใหม่ ส่วนติดเชื้อน้อยกว่า100 รายต่อวัน คือ เชียงราย ลำพูน พิษณุโลก สิงห์บุรี โดยเทียบกับภาพรวมทั้งประเทศ คิดเป็น 8%

 

จำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 10 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 734 ราย รวมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 24 พฤศจิกายน 418,080 ราย สงขลา 426 ราย รวม 58,639 ราย นครศรีธรรมราช 290 ราย รวม 38,374 ราย เชียงใหม่ 245 ราย รวม 24,894 ราย สุราษฎร์ธานี 237 ราย รวม 23,841 ราย สมุทรปราการ 235 ราย รวม 127,625 ราย ชลบุรี 205 ราย รวม 106,509 ราย ปัตตานี 177 ราย รวม 44,839 ราย ยะลา 40 ราย รวม 46,211 รายและตรัง 129 ราย รวม 15,147 ราย

ลุ้น 26 พ.ย. ศบค. ผ่อนคลายสถานบันเทิง ปรับพื้นที่สี

ทั้งนี้จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 รายมี 17 จังหวัด ติดเชื้อ 51-100 ราย 18 จังหวัด ติดเชื่อ 11-50 ราย 27 จังหวัด ติดเชื้อ 1-10 ราย 13 จังหวัด ส่วนจังหวัดที่ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2 จังหวัด ได้แก่ แพร่ อำนาจเจริญ

ทั้งนี้ในส่วนการพบคลัสเตอร์ในโรงเรียน สถานศึกษา ที่มีรายงานมาเป็นระยะ ต้องขอเน้นย้ำมาตรการหลังจากที่มีการสอบสวนโรคแล้วว่า ไม่มีความจำเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียน ควรจะปิดเฉพาะห้องหรือชั้นเรียนตามการสอบสวนโรค และในชั้นเรียนอื่นหรือบุคลากรในโรงเรียนคนอื่นที่ ไม่ได้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สามารถมาปฏิบัติงานได้ แต่ควรสุ่มตรวจ ATK ตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

 

อย่างไรก็ตาม จากรายงานการติดเชื้อ แยกตามคลัสเตอร์ ยังพบการติดเชื้อในกิจการเสี่ยง เช่น โรงงาน แคมป์ก่อสร้าง ตลาด ซึ่งกิจการเหล่านี้ จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ปัจจัยหลัก อยู่ที่แรงงาน เมื่อมีมาตรการผ่อนคลายมากขึ้นพบว่า มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น และมีการลักลอบนำเข้าแรงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศบค.ชุดเล็ก ได้มีมติในเรื่องการรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เข้ามาทำงานโดยระบบ MOU ซึ่งมีเจ็ดขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานในการดำเนินการ เพื่อ ให้ประชาชนคนไทยมีความปลอดภัยด้านสาธารณสุขจากการลดการแพร่ระบาด เมื่อแรงงานต่างด้าวเข้ามาอย่างถูกต้อง

ลุ้น 26 พ.ย. ศบค. ผ่อนคลายสถานบันเทิง ปรับพื้นที่สี

การฉีดวัคซีน ไม่ใช่เพียงแค่รับสถานการณ์จากการเปิดประเทศเท่านั้น แต่เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างๆของคนไทย ซึ่งคนไทยมีการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น และเป็นการกลับมาใช้ชีวิตในแนววิถีใหม่ด้วย เช่น ผ่อนคลายเปิดโรงเรียน สถานศึกษา หากครู บุคลากรในโรงเรียนได้รับวัคซีน 100% จะทำให้เด็กเล็กหรือนักเรียนนักศึกษามีความปลอดภัยมากขึ้น หรือแม้กระทั่งในตลาด หากพ่อค้า แม่ค้า ลูกจ้างที่ทำงานได้รับวัคซีนครบ ผู้ใช้บริการ ได้รับวัคซีนครบเช่นกัน มีความปลอดภัยมากขึ้น

 

ดังนั้นขอความร่วมมือในทุกภาคส่วน และนอกเหนือจากการได้รับวัคซีนการเคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคล จะช่วยควบคุมการระบาดไม่ให้เกิดเป็นวงกว้าง และสามารถขับเคลื่อนการเปิดประเทศได้มากขึ้นด้วย

 

ทั้งนี้ศบค. ขอขอบคุณผู้ได้ฉีดวัคซีน และสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นในทุกหน่วยงาน เพราะเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ ขณะนี้เป้าหมายการฉีดวัคซีนคือ รณรงค์ให้ฉีดให้ได้มากที่สุด ซึ่งจำนวนผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมีกว่า 10 ล้านคน จึงขอให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนช่วยกัน

 

แพทย์หญิงสุมนี  กล่าวถึงความคืบหน้าจากการเปิดประเทศว่า การรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทย รายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ในทุกช่องทางจำนวน 4,019 ราย มีผู้ติดเชื้อ 8 ราย รวมยอดผู้เดินทางเข้ามาทั้งหมด 94,756 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่ม Test & go กว่า 7 หมื่นราย กลุ่ม แซนด์บ็อกซ์ร่วม 2 หมื่นราย และที่เหลือเป็นกลุ่มกักกัน รวมติดเชื้อแล้ว 126 ราย คิดเป็น 0.13%

ลุ้น 26 พ.ย. ศบค. ผ่อนคลายสถานบันเทิง ปรับพื้นที่สี

นอกจากนี้ มีการเก็บข้อมูลโดยกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์2563 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 รายงานบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ 4,270 รายทั่วประเทศ ทั้งนี้ในวันที่ 27 พฤศจิกายน เป็น “วันแพทย์” แพทยสมาคม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา สมาคมโรงพยาบาลเอกชน จะมีการจัดงาน “วันแพทย์”ขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงความเสียสละทุ่มเทในหน้าที่และร่วมไว้อาลัยบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหนึ่งที่เสียชีวิต ซึ่งจะมีการถ่ายทอดผ่านช่องของกรมประชาสัมพันธ์ ในเวลา 15.00- 17.00 น.

 

จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงเจตนารมย์ ส่งความปรารถนาดีให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานง่ายที่สุดคือ การฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเพื่อช่วยหมอ เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ จะช่วยลดโอกาสในการเจ็บป่วยที่มีอาการหนักและเสียชีวิตด้วย

 

แพทย์หญิงสุมนี  กล่าวอีกว่า วันที่ 26 พฤศจิกายน จะครบสองอาทิตย์ ในการประเมินสถานการณ์ว่า จะมีการผ่อนคลายการดำเนินงานตามนโยบายตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายนว่า จะต้องผ่อนคลายอะไรได้มากขึ้น เช่น การปรับพื้นที่สี การปรับมาตรการต่างๆ รวมถึงการรายงานความก้าวหน้า การรับแรงงาน 3 สัญชาติเข้าประเทศ และมาตรการสำหรับกิจการสถานบันเทิง จึงขอให้ติดตามมติสรุปผลการประชุมในวันศุกร์นี้