ที่ประชุม ครม. เคาะ ยกเว้นค่าธรรมเนียม ต่อใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว และใบอนุญาตมัคคุเทศก์ เยียวยาผลกระทบโควิด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไตรศุลี ไตรสรณกุล แถลง คณะรัฐมนตรี  อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ โดยมีรายละเอียดตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ  โดย  ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวครั้งละ 2,000 บาท และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา ครั้งละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี และยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ครั้งละ 200 บาท เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

 

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยวเกิดความชะงัก ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนัก ทำให้ขาดรายได้   แต่ยังรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจหรือประกอบอาชีพ ดังนั้น  การยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว     จะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในระยะเร่งด่วน เพื่อให้สามารถหล่อเลี้ยงธุรกิจและประกอบอาชีพในภาวะวิกฤต

สำหรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในครั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รายงาน ว่า จะทำให้กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว  ไม่ได้รับเงินจากค่าธรรมเนียมรวมทั้งสิ้น 32.75 ล้านบาท

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด