กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัย รวม 12 จังหวัด แม้หลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงแล้ว แต่ภาคใต้ยังอ่วม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

14 พฤศจิกายน 2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัย รวม 12 จังหวัด โดยภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายในหลายพื้นที่แล้ว ระดับน้ำลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ

โดยมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 10 - 14 พ.ย. 64 ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัด รวม 40 อำเภอ 127 ตำบล 531 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,294 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 2 ราย ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 6 จังหวัด (เพชรบุรี ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา) รวม 31 อำเภอ 112 ตำบล 495 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,111 ครัวเรือน 

ปภ.สรุปสถานการณ์น้ำท่วม 12 จว. "ภาคใต้" ยังหนัก

ในขณะที่อิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. – 14 พ.ย. 64 ทำให้น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 6 จังหวัด (หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม) รวม 22 อำเภอ 230 ตำบล 1,418 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 70,702 ครัวเรือน  ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เร่งระบายน้ำและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

สถานการณ์ในภาพรวมระดับน้ำลดลง ดังนี้ 

ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ 

1.เพชรบุรี น้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านลาด อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอหนองหญ้าปล้อง รวม 13 ตำบล 47 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 110 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง 

ภาคใต้ 5 จังหวัด รวม 25 อำเภอ 99 ตำบล 448 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,001 ครัวเรือน ได้แก่ 

 1. ระนอง น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอละอุ่น รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 100 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง 
 2. ชุมพร น้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก อำเภอสวี อำเภอพะโต๊ะ อำเภอเมืองชุมพร และอำเภอปะทิว รวม 44 ตำบล 328 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,682 ครัวเรือน ระดับน้ำทรงตัว 
 3. สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอนสัก อำเภอท่าชนะ อำเภอไชยา อำเภอเกาะสมุย และอำเภอกาญจนดิษฐ์ รวม 15 ตำบล 36 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 950 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง 
 4. นครศรีธรรมราช น้ำท่วมในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอพระพรหม อำเภอสิชล อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอท่าศาลา อำเภอนาบอน อำเภอบางขัน อำเภอทุ่งสง และอำเภอเชียรใหญ่ รวม 25 ตำบล 60 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 260 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง 
 5. สงขลา น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอระโนด และอำเภอสทิงพระ รวม 13 ตำบล 22 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

ขณะที่อิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. – 14 พ.ย. 2564 ทำให้น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 6 จังหวัด (หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนครปฐม) รวม 22 อำเภอ 230 ตำบล 1,418 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 70,702 ครัวเรือน แยกเป็น 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จังหวัด รวม 3 อำเภอ 9 ตำบล 40 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 765 ครัวเรือน ได้แก่ 

 1. หนองบัวลำภู ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอโนนสัง รวม 5 ตำบล 14 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 188 ครัวเรือน 
 2. อุบลราชธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ รวม 4 ตำบล 26 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 577 ครัวเรือน 


ปภ.สรุปสถานการณ์น้ำท่วม 12 จว. "ภาคใต้" ยังหนัก

ภาคกลาง 4 จังหวัด รวม 19 อำเภอ 221 ตำบล 1,378 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 69,937 ครัวเรือน ได้แก่ 

 1. อ่างทอง ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไชโย อำเภอป่าโมก และอำเภอวิเศษชัยชาญ รวม 29 ตำบล 142 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,467 ครัวเรือน 
 2. พระนครศรีอยุธยา ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน และอำเภอลาดบัวหลวง รวม 106 ตำบล 380 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 49,385 ครัวเรือน 
 3. ปทุมธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก และอำเภอลาดหลุมแก้ว รวม 25 ตำบล 81 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 6,176 ครัวเรือน 
 4. นครปฐม ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม รวม 61 ตำบล 475 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,909 ครัวเรือน 

ปภ.สรุปสถานการณ์น้ำท่วม 12 จว. "ภาคใต้" ยังหนัก

ภาพรวมสถานการณ์คลี่คลายในหลายพื้นที่แล้ว ระดับน้ำลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ 

สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมสรรพกำลังในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ และดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ