กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หารือแนวทางการปฏิบัติงาน การเชื่อมโยงข้อมูลคดี และการฝึกอบรมบุคลากรร่วมกัน ในการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ตามที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เมื่อวันที่ 27 ม.ค.59 และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทุจริต เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62

 

ล่าสุด นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พันตำรวจโท อมร หงษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พันตำรวจตรี ณฐพล ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และพันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ เข้าพบ นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายพิเชฐ พุ่มพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายหิรัญเศรษฐ์ เหยี่ยวประยูร ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นหารือร่วมกัน ดังนี้

DSI-ป.ป.ช.จับมือปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

 

1. การเชื่อมโยงข้อมูลและการประสานงานระหว่างกัน โดยเฉพาะคดีที่สำนักงาน ป.ป.ช. รับไว้ดำเนินการแล้ว เพื่อเป็นการตรวจสอบให้รัดกุมและแม่นยำ

2. การปฏิบัติการร่วมกัน โดยบางคดีที่สำนักงาน ป.ป.ช. เห็นสมควร จะเสนอตั้งบุคลากรของกรมเข้าไปเป็นกรรมการไต่สวน รวมทั้งการประสานงานด้านแผนที่และการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ


3. การฝึกอบรมร่วมกัน โดยในอนาคตจะมีการสร้างหลักสูตรร่วมกันในฝึกอบรม และอาจมีการเชิญหน่วยงานที่ทำงานเชื่อมโยงกันมาฝึกร่วมกัน เช่น สำนักงาน ป.ป.ง. กรมสรรพากร กรมศุลกากร เป็นต้น

DSI-ป.ป.ช.จับมือปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

ผู้บริหาร ป.ป.ช. และ DSI เห็นร่วมกันว่าจะต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และจะมีการทบทวนบันทึกความตกลงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้มีครอบคลุมความร่วมมือในทุกมิติ

DSI-ป.ป.ช.จับมือปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ