มข.พร้อมจัดงานบุญสมมา บูชาน้ำ แบบนิวนอร์มอล ชมความสวยงามของโคมนับหมื่นดวง ชมพญานาคเอิกเกริกจากฝีมือช่างประจำถิ่นที่หาชมได้ยาก บูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยกระทงบก 17,000 ดวง มากที่สุดในประเทศไทย ย้ำชัดไม่ฉีดวัคซีนไม่ให้เข้างาน จำกัดเข้าครั้งละ 100 คนเท่านั้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ที่คุ้มศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการการเตรียมจัดงาน“มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด ประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564” หรือบุญสมมา บูชาน้ำ ประจำปี 2564 ซึ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 19 พ.ย.ที่จะถึงนี้ ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้น 

มข.พร้อมจัดลอยกระทง ชมกระทงบก 17,000 ดวง มากสุดในไทย

รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดี มข. กล่าวว่า มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขเป็นประเด็นที่สำคัญ ที่คณะทำงานได้เน้นย้ำและนำแนวทางมาใช้ในการดำเนินงานในปีนี้อย่างเข้มงวด เริ่มตั้งแต่คณะทำงานทุกคน ที่มาจัดกิจกรรมทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็ม ดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมชมงานในพื้นที่ที่จำกัดนี้นั้นทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนครบแล้ว 2 เข็มเท่านั้น จึงจะสามารถผ่านประตูทางเข้า ทั้ง 3 จุดที่กำหนดไว้ได้ โดยจะต้องเตรียมเอกสารแสดงการรับวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ได้ตรวจและติดเครื่องหมายอนุญาตให้ผ่านเข้าชมงาน โดยจำกัดรอบของการเข้าชมงานรอบละ 100 คน 

มข.พร้อมจัดลอยกระทง ชมกระทงบก 17,000 ดวง มากสุดในไทย


 

ขณะนี้ได้มีการเตรียมงานไปแล้วกว่า 90 % ทั้งบริเวณประดับตกแต่งด้วยโคมไฟนับหมื่นดวง บนถนนทุกเส้นทางโดยรอบหอศิลป์ และคุ้มศิลปวัฒนธรรมพื้นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่จะอันเชิญมาไว้ภายในงานในวันที่ 17 พ.ย. เพื่อให้นักท่องเที่ยว บุคลชากร มข. และ นักศึกษาได้สักการบูชา และร่วมถวายกระทงบก 17,000 ดวง เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวรวมทั้งคู่รัก พื้นที่ลอยกระทง ที่ท่าน้ำ พื้นที่แสดงพญานาคเอิกเกริก จากฝีมือช่างประจำถิ่น ที่มีการแกะสลักไม้เป็นรูปนาค 15 ตระกูล ตามความเชื่อของดินแดนแห่งอาณาจักร 2 ฝั่งโขง ,พื้นที่กราบขอพรองค์พระไม้ และหลวงพ่อไทรขาวที่ทั้งหมดได้ถูกกำหนดพื้นที่แบบการท่องเที่ยววิถีใหม่นิวนอมอลไว้เรียบร้อยแล้ว

มข.พร้อมจัดลอยกระทง ชมกระทงบก 17,000 ดวง มากสุดในไทย

ผู้ที่จะมาร่วมชมงาน โดยเฉพาะวันที่ 19 พ.ย. กำหนดไว้ไม่เกิน 5,000 คน ตามรอบเวลาที่กำหนด ขณะที่การเปิดพื้นที่ให้มาบันทึกภาพร่วมกับความสวยงามที่จัดทำขึ้นแบบอนุรักษ์นิยมนั้นจะเปิดพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 17-19 พ.ย. เพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มาผ่อนคลาย และร่วมกิจกรรมแบบวิถีใหม่นิวนอมอล และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของคนอีสานและของดินแดนแห่งอาณาจักร 2 ฝั่งโขง ที่ มข.ยังคงอนุรักษ์และรักษาไว้ จนมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไว้อย่างชัดเจน จัดพื้นที่การแสดงทุกส่าวนภายในงาน ที่ไม่แออัด หรือมีกิจกรรมใด ๆ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ เนื่องจากสถานที่จัดงานจะเป็นพื้นที่โล่ง มีการจำกัดการเข้าชมและร่วมกิจกรรมแบบรอบเวลา การแสดงดนตรีพื้นเมือง ที่เป็นการขับกล่อมแบบดนตรีอีสาน ผสานกับวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ไม่เอิกเกริกหรือการแสดงที่หนักเกินไป 

มข.พร้อมจัดลอยกระทง ชมกระทงบก 17,000 ดวง มากสุดในไทย

 


 

อีกทั้ง มข. ยังคงมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจสอบคนลักลอบเข้าชมงาน โดยไม่ผ่านประตูที่กำหนด, รวมไปถึงการเตรียมหน้ากากอนามัยไว้ให้สำหรับผู้ที่ร่วมงานและลืมนำหน้ากากอนามัยมา หรือหน้ากากอนามัยที่ใส่มาแล้วชำรุดก็สามารถที่จะมารับจากทาง มข.เพื่อสวมใส่ตลอดทั้งช่วงของการชมงานและร่วมกิจกรรมตามจุดต่าง ๆที่กำหนดไว้

มข.พร้อมจัดลอยกระทง ชมกระทงบก 17,000 ดวง มากสุดในไทย

รศ.ดร.นิยม กล่าวอีกว่า มั่นใจว่า ในวันที่ 19 พ.ย. จะมีคนมาร่วมงานไม่เกิน 5,000 คน และงานจะจัดถึงเวลาประมาณ 22.00 น. เท่านั้น ที่นักท่องเที่ยวจะร่วมชมและร่วมกิจกรรมในดินแดนแห่งศรัทธา มหาสนุก ปลุกวิถีวัฒนธรรม ขณะที่การจัดแสดงโคมไฟนับหมื่นดวงและกระทงบกนั้นจะจัดตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.เป็นต้นไป ซึ่งการเตรียมการด้านต่าง ๆ นั้นเตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว โดยงดการจำหน่ายสินค้า และอาหารโดยรอบบริเวณงานทั้งหมดและห้ามเดินเที่ยวไปและกินไปภายในบริเวณงานเด็ดขาด ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่จะประจำจุดในพื้นที่ส่วนจัดแสดงต่าง ๆ จะมีการกำชับตรวจสอบและเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขไว้อย่างเข้มงวด

โดย - พรพรรณ เพ็ชรแสน