svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

งานศพงดเหล้า-พนัน ลดความเสี่ยงโควิด-19

04 พฤศจิกายน 2564

นครศรีธรรมราช - จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเวทีสาธารณะ“คนนครฯพร้อมใจจัดงานบุญ-งานศพปลอดวงเหล้า/วงพนัน ลดความเสี่ยงโควิด ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม”

 

     เวลา 10.30 น.วันที่ 4 พ.ย.64 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเปิดเวทีสาธารณะ#คนนครพร้อมใจ จัดงานบุญ งานศพปลอดวงเหล้า วงพนัน ลดเสี่ยงโควิด ลดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และเตรียมพร้อมรับสถานการภัยพิบัติในพื้นที่ ตลอดจนให้กำลังใจคณะทำงานหน่วยประสานงานศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนหน้าอำเภอท่าศาลา มีนายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

งานศพงดเหล้า-พนัน ลดความเสี่ยงโควิด-19      สำหรับการเปิด เวทีสาธารณะ " คนนครฯพร้อมใจ จัดงานบุญ - งานศพปลอดวงเหล้า / วงพนัน ลดเสี่ยงโควิด ลดอุบัติเหตและอาชญากรรม และเตรียมความพร้อมรับสถานการภัยพิบัติในพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการฯ ศบค.จังหวัดอย่างเคร่งครัด ภายใต้สถานการณ์ ไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มียอดผู้ติดเชื้อสูง และ พบว่า คลัสเตอร์ส่วนใหญ่ มาจากกิจกรรมตามวิถีในชุมชน โดยเฉพาะ ร่วมงานศพ งาน บุญต่างๆ ซึ่ง วงเหล้า - วงพนัน หรือกิจกรรมอื่นๆที่มีการรวมกลุ่มจะเสี่ยงอย่างมาก จึงขอความร่วมมือ ทุกภาคส่วน

งานศพงดเหล้า-พนัน ลดความเสี่ยงโควิด-19

     โดยเฉพาะทีมควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้ช่วยเฝ้าระวังและร่วมกัน รณรงค์ “คนนครฯพร้อมใจ จัดงานบุญ - งานศพปลอดวงเหล้า / วงพนัน ลดเสี่ยงโควิด ลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม ” เพื่อช่วยกันลดการแพร่เชื้อให้เร็วที่สุด จะได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติให้เร็วที่สุด ในการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรม ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็งชุมชนจัดการตนเองให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อไป

งานศพงดเหล้า-พนัน ลดความเสี่ยงโควิด-19      ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้ร่วมเวทีประกอบด้วย พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ บุญล้น รักษาการแทน ผกก.สภ.ท่าศาลา,นางศลิตา เสนา เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ผช.หน.สนง.ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครศรีธรรมราช,นายถวิล หมื่นแล้ว หน.ปภ.เขตพื้นที่สิชล,นายกัตพงศ์ ช้างนิล ปลัดอำเภอท่าศาลา,นายสามารถ สุวรรณภัคดี ผอ.รพ.สต.บ้านสงวน,ผู้ใหญ่บ้านตำบลสระแก้ว,จนท.ประจำชุดโมบายทีมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช,จนท.ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช,จนท.ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยง ประจำส่วนหน้า,เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีเครือข่าย

งานศพงดเหล้า-พนัน ลดความเสี่ยงโควิด-19      ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายสมพงษ์ มากมณี รองผวจ.นศ/ รอง ผอ.ศอจ.พระราชทาน จว.นศ มอบชุดPPEน้ำดื่ม และสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้กับ นายอัครวุฒิ คุณารักษ์ กำนันตำบลสระแก้ว ในฐานะหัวหน้าหน่วยประสานงานศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนหน้าอำเภอท่าศาลาเป็นตัวแทนในการรับมอบ ณ ที่ทำการหน่วยประสานงาน คปส.ส่วนหน้า อำเภอท่าศาลา ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานศพงดเหล้า-พนัน ลดความเสี่ยงโควิด-19 ภาพ/ข่าว โดย : 
ชชาดล เจริญพงศ์ จ.นครศรีธรรมราช