อุบลราชธานี ดึงน้ำชีที่ล้นตลิ่งเข้าเก็บแก้มลิงไว้ต่อยอดใช้ทำเกษตรหน้าแล้ง ขณะระดับน้ำยังปรับตัวสูงขึ้นจากอิทธิพลฝนตกในพื้นที่ และน้ำเหนือที่ไหลมาสมทบที่จังหวัด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

3 พฤศจิกายน 2564 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี นำเครื่องสูบน้ำระยะไกล 2 เครื่อง สูบน้ำจากแม่น้ำชีที่ล้นตลิ่งไหลท่วมพื้นที่เกษตรกรรม เข้าไปเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหนองเหล่าหิน ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน ซึ่งเป็นแก้มลิงของพื้นที่ เพื่อช่วยลดระดับน้ำที่ไหลท่วม และเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ มีความจุทั้งสิ้น 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำของพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอเขื่องใน

 

ดึงน้ำเก็บแก้มลิงหลังระดับน้ำยังสูงต่อเนื่องนานกว่า 1 เดือน

ดึงน้ำเก็บแก้มลิงหลังระดับน้ำยังสูงต่อเนื่องนานกว่า 1 เดือน


 

ขณะเดียวกันนายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร นำถุงยังชีพจำนวน 350 ชุด มอบให้จังหวัดนำไปช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนริมแม่น้ำมูล 25 ชุมชน ที่ถูกน้ำไหลท่วมมานานกว่า 1 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน

ดึงน้ำเก็บแก้มลิงหลังระดับน้ำยังสูงต่อเนื่องนานกว่า 1 เดือน


  

สำหรับแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี ยังปรับตัวสูงขึ้น และมีน้ำล้นตลิ่งสูงกว่าระดับน้ำท่วมเมื่อเดือนตุลาคม เพราะมีฝนตกลงมาในพื้นที่และมีน้ำเหนือไหลมาบรรจบกัน วันนี้ แม่น้ำมูลเพิ่ม 5 เซนติเมตร สูง 7.57 เมตร

โดย - เกียรติรัตน์ ชัยสกุลวงศ์