"วิปฝ่ายค้าน" ยังไม่ชัดวันยื่นญัตติอภิปรายทั่วไป-แก้ไขกฎหมาย ม.112 "สุทิน" เผยขอหารือระดับหัวหน้าพรรคก่อน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

2 พฤศจิกายน 2564 นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านกล่าวถึงการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านในวันนี้ว่า จะเน้นพูดคุยในเรื่องของการทำงานที่ผ่านมาว่าจะต้องมีการปรับหรือแก้ไขอะไรเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประชุมสภาสมัยนี้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้จะมีการพูดคุยถึงวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละสัปดาห์ด้วย 

 


"วิปฝ่ายค้าน"ยังไม่ชัดวันซักฟอก-แก้ไขม.112  ขอรอหารือก่อน

 

ส่วนกรณีการเตรียมยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินั้น คงต้องรอให้มีการหารือกันในระดับหัวหน้าพรรคเสร็จสิ้นก่อนถึงจะกำหนดกรอบได้ว่าจะมีการอภิปรายในประเด็นใดบ้าง เช่นเดียวกันกับการเสนอญัตติเพื่อแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 คงต้องมีการหารือระดับหัวหน้าพรรคให้เสร็จสิ้นก่อน ส่วนของพรรคเพื่อไทยจะออกมาในรูปแบบใด คงต้องรอดูความเห็นของพรรคร่วมฝ่ายค้านประกอบด้วย และต้องรอให้ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย นายชัยเกษม นิติสิริ เป็นผู้ชี้แจงทิศทางของพรรคเพื่อไทย 

 

"วิปฝ่ายค้าน"ยังไม่ชัดวันซักฟอก-แก้ไขม.112  ขอรอหารือก่อน