เผยสถิติในรอบเดือนตุลาคม เจ้าหน้าที่สามารถจับแรงงานด่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะนำเชื้อโรคเข้ามาประเทศในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และไทยเริ่มเปิดประเทศ 1 พ.ย.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

2 พฤศจิกายน 2564 ตามที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. เป็นประธานการประชุม ศปก.ศบค. เสนอ ปรับลดความเข้มข้นของมาตรการควบคุม โควิด-19 ลงเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเปิดประเทศ วันที่ 1 พ.ย.

 

ขณะที่สถานการณ์ชายแดน ปรากฎว่า มีแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย และถูกจับกุมได้ เป็นจำนวนมาก โดยการจับกุมแรงงานต่างด้าว ส่วนใหญ่ให้การว่า ต้องการเข้ามาทำงานในสถานประกอบการในประเทศไทย

เผยสถิติในรอบ1เดือนจับแรงงานด่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

พลตรีบรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 กองกำลังสุรสีห์ ได้สั่งการให้รวบรวมสถิติการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ในรอบเดือนตุลาคม ( 1-31 ต.ค.64) โดยกองกำลังสุรสีห์ เจ้าหน้าที่สามารถจับแรงงานด่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะนำเชื้อโรคเข้ามาประเทศในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และไทยเริ่มเปิดประเทศ 1 พ.ย. ดังนี้

 

กองกำลังสุรสีห์ โดย ฉก.ลาดหญ้า (จ.กาญจนบุรี) และ ฉก.จงอางศึก (จ.ประจวบคีรีขันธ์) จับกุมรวม 78 ครั้ง

ผู้นำพา 50 คน
 -คนไทย 31 คน (ช.27,ญ.4)
 -เมียนมา 19 คน (ช.18,ญ.1)

ผู้ลักลอบเข้าเมือง 1,234 คน
-ชาย 652 คน
-หญิง 582 คน

เผยสถิติในรอบ1เดือนจับแรงงานด่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

กองกำลังผาเมือง ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่จ.เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และจ.น่าน สรุปผลการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ห้วง 1 - 31 ต.ค. 64 ดังนี้ จับกุมรวม 29 ครั้ง

เมียนมา 250 คน

ลาว 5 คน

จีน 4 คน

รวม 259 คน

จับกุมผู้นำพา 8 คน 

เผยสถิติในรอบ1เดือนจับแรงงานด่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง