ยะลา - นายอำเภอเบตงสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย นายกเทศมนตรีเมืองเบตงเสนอโครงการอุโมงค์ผันน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

            1 พฤศจิกายน 2564 บริเวณหมู่บ้านจัดสรรค บ้านน่าอบู่ เมืองใหม่ ในเขตเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา นายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา เขต3  นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง พร้อมด้วยนายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
             ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ซอยชุมชนสโมสรและอีกหลายๆพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา และสำรวจหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบฯจากน้ำท่วมฉับพลัน โดยในเบื้องต้นได้ประสานหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องเช่น ชลประทานจังหวัด ปภ.จว. โยธาจังหวัด ร่วมลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไป
        ชงอุโมงค์ผันน้ำ แก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเบตง

          นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง  กล่าวว่า การแก้ปัญหาน้ำท่วมระยาว ขณะนี้ทางเทศบาลเมืองเบตง ได้เสนอโครงการอุโมงค์ผันน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม จากบริเวณถนนสโมสร ซอย3 ให้น้ำไปลงอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งจะทำให้น้ำไม่ท่วมในย่านเศรษฐกิจของเมืองเบตง อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์ไวรัสโควิด19 จึงทำให้โครงการต่างๆต้องชะลอและล่าช้าออกไป

ชงอุโมงค์ผันน้ำ แก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเบตง
          จากนั้นนายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง พร้อมด้วย นายอาซัน การี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเบตง และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ชุมชนตักโกร  ตรวจสอบความเสียหายของตลิ่งหลังมัสยิดตักโกร ซึ่งถูกน้ำกัดเซาะพังทลาย และตรวจสอบพื้นที่ ชุมชนจาเราะกางา ชุมชนกาแป๊ะ กม.2 เส้นถนนสุขยางค์ บริเวณRiver Rock Palm Resort & Spa และบริเวณโดยรอบพื้นที่ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบความเสียหาย ซึ่งถูกน้ำกัดเซาะพังทลาย หลังจากเกิดฝนตกหนัก และเร่งหาวิธีแก้ไขโดยเร็วที่สุด

ชงอุโมงค์ผันน้ำ แก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเบตง
      

 ทั้งนี้ สภาพอากาศในภาพรวมของจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่1-5 พฤศจิกายน 2564 ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายในพื้นที่ ขอแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือพื้นที่ที่เคยท่วมซ้ำซาก ขอให้ยกของที่จำเป็น เก็บไว้ในที่สูง  ระวังน้ำป่าไหลหลาก หรือน้ำท่วมฉับพลัน /หากเกิดเหตุสาธารณภัย แจ้ง โทร.199 หรือ 073-231391 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเบตง

ชงอุโมงค์ผันน้ำ แก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเบตง

ภาพ/ข่าว โดย : เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา