​​​​​​​พิษณุโลก - ผู้ประกอบการซื้อผลงานวิจัยกระจายสารไล่แมลง และผลงานกระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของใบยาสูบ ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อยอดเป็นเชิงพาณิชย์ต่อไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุม ท210 อาคารทีปวิญช์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีลงนามในสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีการอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อการผลิตและจำหน่าย (Licensing) ผลงาน อุปกรณ์กระจายสารไล่แมลง และผลงานกระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของใบยาสูบ ให้กับบริษัทฟาร์มสุข อะกรีคัลเจอร์ จำกัด และบริษัท พี ซี โอ.เอ.เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งทั้ง 2 ผลงาน เป็นผลงานของ ผศ.ดร.จักรกฤช ศรีละออ และคณะสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

 

เอกชนซื้อผลงานวิจัยม.ราชภัฏพิบูลฯไปทำเชิงพาณิชย์

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม กล่าวว่า สำหรับผลงานวิจัย 2 ชิ้น ที่ได้รับการสนใจจากบริษัทเอกชน ซื้อสิทธิเพื่อนำไปต่อยอดการผลิตและจำหน่าย คือกระถางต้นไม้ที่มีส่วนผสมของใบยาสูบ เลขที่อนุสิทธิบัตร 13977 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กระถางต้นไม้ตามการประดิษฐ์นี้ทำมาจากผลใบยาสูบ ซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการบ่มใบยาสูบที่มีปริมาณมาก เป็นของเสียจากกระบวนการบ่มใบยาสูบที่มีปริมาณมากของเสียดังกล่าวมีธาตุอาหารพืชในปริมาณสูง และมีนิโคตินเป็นองค์ประกอบสามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ จึงสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระถางต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันแมลงศัตรูพืช และปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชปลูกเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืช จำพวกเพลี้ย หนอนกระทู้ หนอนชอนใน และด้วงหมัดผัก สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชปลูกได้ สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และสามารถปลูกลงดินโดยไม่ต้องย้ายกระถางทำให้ปลอดภัยต่อระบบรากพืช

 

เอกชนซื้อผลงานวิจัยม.ราชภัฏพิบูลฯไปทำเชิงพาณิชย์

และอีกชิ้นงานคือ อุปกรณ์กระจายสารไล่แมลง ทรัพย์สินทางปัญญาเลขที่ 1901000422 ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เป็นอุปกรณ์กระจายสารไล่แมลงเมื่อใช้คู่กับองค์ประกอบของสารป้องกันแมลงศัตรูพืชมีคุณสมบัติทำให้เกิดการระเหยของสารสกัดเป็นการป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้ไฟฟ้าและแบตเตอรี่สามารถป้องกันแมลงศัตรูพืชจำพวกเพลี้ยด้วงหมัดผัก รวมทั้งหนอนใยผัก และหนอนกระทู้ผัก ทั้งในอากาศ และใต้ดิน อายุการใช้งานประมาณ 1 ปี เพื่อช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชจำพวกเพลี้ย ด้วงหมัดผัก รวมทั้งหนอนใยผัก และหนอนกระทู้ผัก มีความปลอดภัยไม่มีสารตกค้างในผลผลิตและไม่มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม สามารถใช้งานได้ทั้งแปลงเกษตรปลอดภัยและแปลงเกษตรอินทรีย์

 

เอกชนซื้อผลงานวิจัยม.ราชภัฏพิบูลฯไปทำเชิงพาณิชย์

 

รศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม กล่าวว่า หน่วยงานของเราได้มีการดำเนินการเรื่องการวิจัย และการต่อยอดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผลงานของนักวิจัยได้มีการจดทรัพย์สินทางปัญญาประมาณ 200 กว่าชิ้น ทั้งในรูปแบบของลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ งานออกแบบต่างๆ ในวันนี้นับเป็น 2 ชิ้นแรก ที่ได้รับการต่อยอดเป็นเชิงพาณิชย์ มีผู้ประกอบการสนใจมาซื้อไปถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถไปผลิตจำหน่ายโปรโมทได้เลยในระยะเวลา 5 ปี

เอกชนซื้อผลงานวิจัยม.ราชภัฏพิบูลฯไปทำเชิงพาณิชย์

หากผู้ประกอบการสนใจสามารถติดต่อดูรายละเอียด และสามารถมาถ่ายทอดเทคโนโลยี เอาไปต่อยอดจำหน่ายได้ หากภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไปมีข้อสงสัยเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา เรามีตัวแทนการจดเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ หรือนักวิจัยในระดับประชาชน ที่อยากจะคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินของตนเอง ก็สามารถมาขอคำปรึกษาได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

เอกชนซื้อผลงานวิจัยม.ราชภัฏพิบูลฯไปทำเชิงพาณิชย์

โดย มงคลเชาวราช ทั่งมั่งมี / พิษณุโลก