น่าน - จังหวัดน่าน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว “น่าน...พร้อม น่าน...ปลอดภัย น่าน...น่าเที่ยว”สร้างความมั่นใจ ให้แก่นักท่องเที่ยว รับเปิดประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่บริเวณลานข่วงเมืองน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน นายแพทย์ดิเรก สุดแดน รอง นพ.สสจ.น่าน นายแพทย์พงษ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รอง ผอ.โรงพยาบาลน่าน นายฉัตรชัย โยธาวุธ ผอ.อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ผู้แทน ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวน่าน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน 7 อุทยานแห่งชาติ กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวภายในจังหวัดน่าน กอ.รมน.จังหวัดน่าน และมทบ.38 จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว ภายใต้มาตรการฯความปลอดภัย “น่าน...พร้อม น่าน...ปลอดภัย น่าน...น่าเที่ยว” ราคายุติธรรม ควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมโควิด-19 เข้ม ไม่ต้องกักตัว

 

ประกาศเปิดเมืองน่าน “ปลอดภัย น่าเที่ยว ราคายุติธรรม ”

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่านทำงานร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย พร้อมเปิดเมืองน่าน ในภาพลักษณ์เชิงบวกสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมี สสจ.น่าน โรงพยาบาลน่าน อสม. คุมเข้มสร้างภูมิป้องกันให้กับคนจังหวัดน่านเอง เตรียมรับมือการเปิดเมืองน่านมาโดยตลอด พร้อมรับนักท่องเที่ยว แต่ต้องขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาต้องปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดน่านกำหนด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเอง และความปลอดภัยของชาวจังหวัดน่าน เราจะอยู่ด้วยกันและท่องเที่ยวอย่างมีความสุข

 

ประกาศเปิดเมืองน่าน “ปลอดภัย น่าเที่ยว ราคายุติธรรม ”

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าว ทันทีที่นักท่องเที่ยวลงจากเครื่องบิน ,รถทัวร์ ต้องมาในตัวเมืองน่านก่อน พ่อค้าแม่ค้าถนนคนเดิน กว่า 300 คน ได้รับวัคซีนครบโดส และต้องได้รับการตรวจคัดกรอง ATK ทุกวันพฤหัส ก่อนนำสินค้ามาขายวันศุกร์- อาทิตย์ เทศบาลเมืองน่าน เปรียบเสมือนห้องรับแขกของจังหวัดน่าน ได้รับรางวัลเมืองท่องเที่ยวสะอาดมาตรฐานอาเซียน ประชาชนกว่า 2 หมื่นคนในเขตเทศบาลเปรียบเสมือนเจ้าของบ้านได้สร้างความประทับใจความมีน้ำใจให้นักเที่ยว และได้ส่งต่อไปให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดน่าน ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติจังหวัดน่านทั้ง 7 แห่ง

 

ประกาศเปิดเมืองน่าน “ปลอดภัย น่าเที่ยว ราคายุติธรรม ”

นายฉัตรชัย โยธาวุธ ผอ.อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ผู้แทน ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า 7 อุทยานแห่งชาติจังหวัดน่าน เปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มข้นของอุทยานและ ตามมาตรการที่จังหวัดน่านกำหนด

นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน กล่าวว่า 2 ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ และบอบช้ำมามาก เมื่อจังหวัดน่านพร้อมเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม ขนส่ง ไกด์ รถเช่า ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม ต้องสร้างมาตรฐาน อย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวมาแล้วประทับใจได้รับความยุติธรรม

 

ประกาศเปิดเมืองน่าน “ปลอดภัย น่าเที่ยว ราคายุติธรรม ”

โดย จ.ส.อ.สันติไฌญ จารุพิพัฒน์บุตร / น่าน