นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ด่านถาวรบ้านแหลม จังหวัดจันทบุรี แก้ปัญหาต่างด้าวทะลักเข้าเมืองผิดกฏหมาย

27 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมรับฟังสถานการณ์แรงงานต่างด้าวและมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมด่านถาวรบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย 

รมว.เฮ้ง ลุยด่านชายแดนจันทบุรี ดูระบบนำเข้า แก้ปัญหาต่างด้าวทะลัก

โดยนายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่มีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย เนื่องจากผู้ประกอบการมีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก 

 

เพื่อสอดรับกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล จึงได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาดังกล่าว ในวันนี้ผมจึงได้ลงพื้นที่ด่านถาวรบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อมาดูระบบการนำเขัาและแก้ไขปัญหาต่างด้าวทะลักเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

การที่ผู้ประกอบการจะนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามา อยากจะให้มีการจ้างแรงงานไทยก่อน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน และส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ ซึ่งในส่วนของการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2564 

รมว.เฮ้ง ลุยด่านชายแดนจันทบุรี ดูระบบนำเข้า แก้ปัญหาต่างด้าวทะลัก

เนื่องจากประเทศไทยชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้จำนวนแรงงานต่างด้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ โดยกรมการจัดหางานได้สำรวจความต้องการแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศพบว่า นายจ้างหรือสถานประกอบการต้องการแรงงานต่างด้าว จำนวน 424,703 คน จังหวัดที่มีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 อันดับแรก ได้แก่ เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และ จันทบุรี 

ขณะที่ ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย - กัมพูชา จันทบุรี กล่าวว่า ในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคมของทุกปี จังหวัดจันทบุรีเป็นช่วงฤดูกาลที่ลำไยออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากกว่า 300,000 ตัน ทำรายได้ให้ประเทศมูลค่ากว่า 9,000 - 10,000 ล้านบาท กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อนำเข้าแรงงานที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ เนื่องจากถ้ามีล้ง มีโรงงานแต่ ไม่มีแรงงาน ไม่มีคนเก็บลำไย ก็ไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ 

รมว.เฮ้ง ลุยด่านชายแดนจันทบุรี ดูระบบนำเข้า แก้ปัญหาต่างด้าวทะลัก

ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามมาตรา 64 ของ พรก.บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งขณะนี้มีความต้องการแรงงานจำนวนประมาณ 20,000 คน ในวันนี้จึงขอบคุณรัฐบาลและ รมว.แรงงาน ที่ได้ให้ความสำคัญลงพื้นที่ด้วยตนเองมารับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อดูระบบการนำเขัาและแก้ไขปัญหาต่างด้าวทะลักเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวมทั้งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจทั้งภาคเกษตร และการท่องเที่ยวชายแดนของจังหวัดจันทบุรี ภายหลังจากการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย