"ไทยสร้างไทย"เตรียมเสนอกฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมต่อนายกรัฐมนตรีต้นเดือนพ.ย.นี้ หลังผู้ประกอบการจำนวนมากถูกสั่งปิด เพราะสิ้นสุดการผ่อนผันตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 6/2562

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

27 ตุลาคม 2564 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วย ดร.โภคิน พลกุล และตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรม และการท่องเที่ยว จัดแถลงข่าวกรณีการแก้ปัญหาผู้ประกอบการโรงแรม โดยเฉพาะขนาดเล็ก ที่ถูกสั่งปิด จากการสิ้นสุดการผ่อนผันผู้ประกอบการโรงแรมตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา

 

โดยคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบผู้ประกอบการทั่วประเทศ พบกฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมยังมีลักษณะเป็นแบบเดียว แม้แยกย่อยไปบ้าง ซึ่งในหลายประเทศจะมีการแยกประเภทของโรงแรม ให้เหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริง ทั้งพื้นที่ลักษณะของอาคารและสภาพแวดล้อมอื่นๆ จึงส่งผลให้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการรายเล็ก

 

"เราจะเปิดประเทศได้อย่างไร เมื่อโรงแรมขนาดเล็ก เปิดได้เพียง 10% ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ มีการทับซ้อน เช่น โรงแรมขนาดเล็กจำนวนมาก เปิดก่อนจะมีการประกาศเป็นเขตอุทยาน แต่ขณะนี้กลับกลายเป็นผู้บุกรุก ซึ่งการเปิดโรงแรมขนาดเล็กจะทำให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือก บางแห่งอยู่ในเมือง อยู่ในชุมชน ทำให้นักท่องเที่ยวไดัเห็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนไทย นี่คือองค์ประกอบสำคัญในการท่องเที่ยว" คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว

 

"ไทยสร้างไทย"เตรียมชงรัฐต้นเดือนพ.ย.แก้กฎหมายโรงแรมช่วยผู้ประกอบการ

ขณะที่ ดร.โภคิน กล่าวว่า ปัญหาเกิดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้รัฐราชการปรับตัวไม่ทัน อีกทั้งเครื่องยนต์เศรษฐกิจทั้ง 4 ตัวดับสนิท โดยเฉพาะรายได้ภาคการท่องเที่ยวกว่า 1 ล้านล้านบาท ยกตัวอย่างรายได้จ.ภูเก็ต ที่โรงแรมขนาดใหญ่มีรายได้ 54% แต่มีผู้ได้รับประโยชน์เพียง 10,000 ราย แต่รายได้ 46% จากผู้ประกอบการรายเล็ก กลับเกี่ยวข้องกับคนถึง 400,000 คน

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากฎหมายเกี่ยวกับกิจการโรงแรม มีความเกี่ยวข้องกันหลายฉบับ อาทิ กฎหมายผังเมือง กฎหมายสิ่งแวดล้อม และกฎหมายควบคุมอาคาร จนกระทั่งมีคำสั่ง คสช.ที่ 6/2562 ยกเว้นความผิดและโทษให้ผู้ประกอบการโรงแรมที่ผิดกฏหมาย เพื่อให้เข้าสู่ระบบได้ถูกต้อง จนถึงวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมีโรงแรมทั้งสิ้นราว 70,000 ทั่วประเทศ แต่ได้รับใบอนุญาต เพียงประมาณ 17,000 แห่งเท่านั้น จึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการจำนวนมากไม่สามารถเปิดกิจการได้

 

"ไทยสร้างไทย"เตรียมชงรัฐต้นเดือนพ.ย.แก้กฎหมายโรงแรมช่วยผู้ประกอบการ

อย่างไรก็ตาม ทางออกเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเปิดกิจการได้ คือ ต้องแขวนความผิดและโทษเหมือนกับคำสั่ง คสช.ที่ 6/2562 และต้องตั้งคณะทำงาน 3 ฝ่าย คือ ผู้ออกกฎหมาย ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ เพื่อสร้างกฎเกณฑ์ ที่เหมาะสมภายใน 2 ปี ให้ธุรกิจโรงแรมเกือบทั้งหมดสามารถได้รับอนุญาตตามสภาพที่เหมาะสม ทั้งในแง่ขนาดสภาพพื้นที่และอื่นๆได้เป็นลักษณะการทำ sandbox ในทางกฎหมาย

 

ขณะเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาความล้าหลังของกฎหมายที่เป็นอยู่ และดุลยพินิจแบบอนุรักษ์นิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่สันนิษฐานว่า ประชาชนผู้ประกอบการจะทำผิดกฎหมาย จึงสร้าง ทั้งเนื้อหา ขั้นตอน กระบวนการที่ยุ่งยากเต็มไปหมด ทำให้คนตัวเล็กทำมาหากินด้วยความยากลำบาก

 

"รัฐบาลจึงต้องเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิด (mind set) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเสียใหม่ว่า "เป็นหุ้นส่วนกับประชาชน" และสันนิษฐานว่า เขาต้องทำมาหากินโดยสุจริต และยั่งยืน ถ้าปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์และ mindset ได้ ประชาชนไทยจะปลดปล่อยพลังในการทำมาหากินและสร้างสรรค์อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน" ดร.โภคิณ ระบุ

 

สำหรับพรรคไทยสร้างไทยเตรียมยื่นเสนอร่างพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการประกอบธุรกิจโรงแรม แก่นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาทางออกดังกล่าว โดยจะมีผู้ประกอบการจากทั่วประเทศร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ด้วย คาดว่าจะเสนอร่างดังกล่าวในต้นเดือนพ.ย.นี้