กระทรวงต่างประเทศ เร่งประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเข้าประเทศผ่านระบบ Thailand Pass รองรับเปิดประเทศ เพื่อความสะดวกและลดขั้นตอนอนุมัติ ผ่านเว็บไซต์ tp.consular.go.th เริ่ม 1 พ.ย. เป็นต้นไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

บัวแก้ว เร่งตีปี๊บ เปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยว ลงทะเบียนผ่าน "Thailand Pass"

23 ตุลาคม 2564 นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผย การเตรียมความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลก เพื่อรองรับการเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศมากขึ้น กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จึงร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สร้างแพลตฟอร์มใหม่ ชื่อ Thailand Pass ซึ่งจะสร้างความสะดวกแก่ผู้เดินทางมากยิ่งขึ้นและลดขั้นตอนการอนุมัติที่ไม่จำเป็นลง โดยให้ผู้เดินทางลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ tp.consular.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป

นายธานี กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปี 2563 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก ได้อำนวยความสะดวกคนไทยและต่างชาติเข้าประเทศไทยกว่า 4.7 แสนคน ผ่านระบบการขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (Certificate of Entry-COE) ออนไลน์ ขณะนี้กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ อยู่ระหว่างการซักซ้อม ระบบการลงทะเบียนใหม่นี้กับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น โดยบทบาทหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ จะปรับจากการเป็นผู้อนุมัติหรือออกใบรับรองเดินทาง ตามรูปแบบของ COE มาเป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำในการลงทะเบียนในระบบใหม่ (Thailand Pass)  ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนอนุมัติจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่อีกต่อไป

บัวแก้ว เร่งตีปี๊บ เปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยว ลงทะเบียนผ่าน "Thailand Pass"

นายธานี กล่าวต่อ กระทรวงฯ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ ของไทยทุกแห่งกำลังเร่งประชาสัมพันธ์รูปแบบและเงื่อนไขการเดินทางเข้าไทยในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจาก 46 ประเทศ/พื้นที่ โดยไม่ต้องกักตัว รวมทั้งการเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว หรือ Sandbox Programme และการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเข้ารับการกักตัว (Alternative Quarantine)

 

“นัยตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 36) คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด- 19) ฉบับที่ 17 และ 18 /2564 และประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทย เรื่องการกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทาง ที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท (13) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เพื่อให้ผู้เดินทางมีความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางได้อย่างถูกต้อง” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าว

บัวแก้ว เร่งตีปี๊บ เปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยว ลงทะเบียนผ่าน "Thailand Pass"

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด