กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงาน  เมื่อเย็นวานนี้ (21ต.ค64) เกิดฝนตกหนัก ดินสไลด์ น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย

22 ตุลาคม 2564 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงาน เมื่อเย็นวานนี้ (21ต.ค64) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแม่ฮ่องสอนรายงานเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ทำให้น้ำในลำห้วยแม่แลบเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ในหมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลาน้อย นอกจากนี้ยังได้เกิดดินสไลด์ในหมู่ที่ 1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย

 

ปภ.แม่ฮ่องสอนรายงาน ฝนตกหนัก ดินสไลด์ บ้านเรือนปชช.เสียหาย

ทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1 หลัง เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจสภาพความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

 

ปภ.แม่ฮ่องสอนรายงาน ฝนตกหนัก ดินสไลด์ บ้านเรือนปชช.เสียหาย

ปภ.แม่ฮ่องสอนรายงาน ฝนตกหนัก ดินสไลด์ บ้านเรือนปชช.เสียหาย

 

ปภ.แม่ฮ่องสอนรายงาน ฝนตกหนัก ดินสไลด์ บ้านเรือนปชช.เสียหาย