ยะลา - ชาวอำเภอเบตงจังหวัดยะลา รวมพลังสู้โควิด-19 นำภูมิปัญญาไทยปันสุขด้วยน้ำสมุนไพรไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่หันมาดูแลรักษาสุขภาพในช่วงวิกฤตโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     21 ตุลาคม 2564 ที่บ้านพักนายอำเภอเบตง จ.ยะลา นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง พร้อมด้วยนางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง และกำลัง อส. และจิตอาสากิ่งกาชาดอำเภอเบตงร่วมกันต้มน้ำสมุนไพร รวมพลังสู้โควิด-19 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันดูแลรักษาสุขภาพในช่วงวิกฤตโควิด-19

แจกน้ำสมุนไพรสู้โควิด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ      รวมทั้งในการดำรงชีวิต การดูแลสุขภาพ และการใช้สมุนไพร พร้อมเดินหน้าแจก ชุดต้มและน้ำสมุนไพร เพื่อแบ่งปันผลผลิตสมุนไพรของกิ่งกาชาดอำเภอเบตง และชุดดูแลตัวเองสำหรับผู้ป่วยสีเขียวที่พักรักษาตัวที่บ้าน แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตง เพื่อส่งเสริมให้คนไทยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย สามารถดูแลพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แจกน้ำสมุนไพรสู้โควิด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ

แจกน้ำสมุนไพรสู้โควิด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ      ขณะที่นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้ตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง ซึ่งการตรวจคัดกรองพบว่าพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตง ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว จึงได้ทำการเปิดตลาด แต่อยู่ภายใต้มาตรการสาธารณสุข

แจกน้ำสมุนไพรสู้โควิด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ

แจกน้ำสมุนไพรสู้โควิด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ      โดยทางเทศบาลเมืองเบตง กำหนดให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงทุกคนต้องผ่านการฉีดวัคซีน หากคนใดไม่ฉีดวัคซีนจะไม่อนุญาตให้เข้ามาขายสินค้าตลาด ส่วนผู้มาซื้อสินค้าภายในตลาดสดฯ จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มถึงจะเข้าภายในตลาดได้

แจกน้ำสมุนไพรสู้โควิด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ       ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อใน จ.ยะลา ในวันนี้(21 ต.ค.64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 663 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 6 ราย สะสม 245 ราย รักษาหายวันนี้ 542 ราย ในพื้นที่อำเภอเบตง มีผู้ติดเชื้อสะสม รวม 3,180 ราย จังหวัดยะลามีผู้ติดเชื้อสูงสุดอันดับ 2 ของประเทศ

แจกน้ำสมุนไพรสู้โควิด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ ภาพ / ข่าว โดย :
เจษฎา สิริโยทัย จ.ยะลา