"ตรีนุช" ย้ำ ไม่เลื่อนเปิดเทอม ไม่บังคับโรงเรียนต้องเรียนแบบ On Site แต่ประเด็นสำคัญคือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบโดสทุกคน โดย ศธ.วางแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนเตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว

20 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวานนี้ (19 ตุลาคม 2564) ที่กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนั้น ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อวางมาตรการการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) โดยรัฐตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าไม่เลื่อนเปิดเทอม และไม่บังคับโรงเรียนต้องเปิดเรียนแบบ On Site เพราะเมื่อรัฐบาลประกาศเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายน2564 สถานศึกษาก็มีการเปิดเรียนตามไปด้วยเช่นกัน

"แต่อยากทำความเข้าใจว่าการเปิดเรียนจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่ปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียนด้วย ซึ่งการเปิดเรียนอาจจะเปิดไม่พร้อมกันทั้งหมด หรือโรงเรียนบางพื้นที่อาจจัดสลับวันมาเรียน"
 

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. // แฟ้มภาพ  

นางสาวตรีนุช ยังกล่าวอีกด้วยว่า ส่วนการตรวจ ATK ขณะนี้อาจจะไม่นำมาเป็นตัวกำหนดหลักของการเปิดเรียนแล้ว แต่ประเด็นสำคัญคือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบโดสทุกคน

 "เบื้องต้นข้อมูลการฉีดวัคซีนของนักเรียนประมาณ ร้อยละ 40 แล้ว โดยการตรวจ ATK อาจจะใช้เฉพาะโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงหรือมีการติดเชื้อในโรงเรียนเกิดขึ้น"

ไม่เลื่อนเปิดเทอม ย้ำ ศธ.เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับไว้แล้ว  

นางสาวตรีนุช ยังบอกด้วยว่า ทั้งนี้การจะเปิดเรียนได้หรือไม่คาดว่าจะมีกำหนด "มาตรการ" ว่าโรงเรียนใดมีอัตราการฉีดวัคซีนไปแล้วกี่เปอร์เซ็นบ้าง และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจะต้องฉีดวัคซีนไปแล้วกี่เปอร์เซนต์เช่นเดียวกัน โดยการเปิดเรียนในรูปแบบปกติจะต้องดูบริบทความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ของโรงเรียนแต่ละแห่ง

 

กระทรวงศึกษาธิการ อาจจะกำหนดมาตรการกลางของการเปิดเรียนไว้ แต่จะต้องดูข้อปฎิบัติตามศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ โควิด-19 จังหวัดเชื่อมโยงไปด้วย ซึ่ง ศธ.วางแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนเตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยั้งย้ำว่า มาตรการที่ดีที่สุด คือการเว้นระยะห่าง การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และการล้างมือทำความสะอาด ส่วนการฉีดวัคซีนนั้น ไม่ใช่คำตอบสุดท้อยของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค แต่เป็นการลดอาการรุนแรงของโรคเท่านั้น