เชียงใหม่ - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว 16 สถานที่ ในพื้นที่ 8 อำเภอ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีเหตุจำเป็น

"เชียงใหม่"สั่งปิด16สถานที่เสี่ยงใน 8 อำเภอ

 

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานว่าพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน ในหลายพื้นที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการฯ ได้มีมติออกคำสั่งที่ 196-211/2564 ปิด 16 สถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดของคำสั่งดังนี้

"เชียงใหม่"สั่งปิด16สถานที่เสี่ยงใน 8 อำเภอ

 

"เชียงใหม่"สั่งปิด16สถานที่เสี่ยงใน 8 อำเภอ

พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว 397/2 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และแผนกช่าง ร้านอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาเชียงใหม่ (Index Living Mall) เลขที่ 132/1 ตำบลหนองป่าครั่ง ตั้งแต่วันที่ 13 -26 ตุลาคม 2564 , ร้านก๋วยเตี่ยวห้อยขา 68/3 ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ตำบลวัตเกตุ ตั้งแต่วันที่ 16 -29 ตุลาคม 2564 และห้างสรรพสินค้า โลตัส (สาขาเชียงใหม่ คำเที่ยง) เลขที่ 19 ถนนตลาดคำเที่ยง ตำบลป่าตัน ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม -22 พฤศจิกายน 2564

 

"เชียงใหม่"สั่งปิด16สถานที่เสี่ยงใน 8 อำเภอ

 

"เชียงใหม่"สั่งปิด16สถานที่เสี่ยงใน 8 อำเภอ

 

 

"เชียงใหม่"สั่งปิด16สถานที่เสี่ยงใน 8 อำเภอ

 

พื้นที่อำเภอสันกำแพง ได้แก่ โรงงานลูกชิ้นพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลต้นเปา และโรงงานน้ำดื่มพีเอ็น หมู่ที่ 9 ตำบลต้นเปา ตั้งแต่วันที่ 13 -26 ตุลาคม 2564 , พื้นที่อำเภอฝาง ได้แก่ บ้านโป่งถืบ (เฉพาะหย่อมบ้านตาดน้อย) หมู่ที่ 12 ตำบลเวียง และบ้านห้วยห้อม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่งอน ตั้งแต่วันที่ 13 -26 ตุลาคม 2564 ,

"เชียงใหม่"สั่งปิด16สถานที่เสี่ยงใน 8 อำเภอ

พื้นที่อำเภอจอมทอง ได้แก่ อู่ช่างต้อมบริการ เลขที่ 167/1 หมู่ที่ 19 ตำบลสบเตี๊ยะ , โกดังลำไย เจ๊ติ๊กพืชผล เลขที่ 155 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแปะ และบ้านขุนกลาง (เฉพาะหย่อมบ้านใหม่) หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหลวง ตั้งแต่วันที่ 13-26 ตุลาคม 2564

"เชียงใหม่"สั่งปิด16สถานที่เสี่ยงใน 8 อำเภอ

 

พื้นที่อำเภอสารภี ได้แก่ โรงงานเมก้าพลาสติก เลขที่ 188 หมู่ที่ 8 ตำบลไชยสถาน ตั้งแต่วันที่ 13 -26 ตุลาคม 2564 และบริษัท เรียลลี่ริช 2020 จำกัด เลขที่ 188/47 หมู่ที่ 7 ตำบลไชยสถาน ตั้งแต่วันที่ 16 -29 ตุลาคม 2564 ,พื้นที่อำเภออมก๋อย ได้แก่ หย่อมบ้านจือทะ และหย่อมบ้านเมโลเด หมู่ที่ 10 ตำบลสบโขง ตั้งแต่วันที่ 17 -30 ตุลาคม 2564

 

"เชียงใหม่"สั่งปิด16สถานที่เสี่ยงใน 8 อำเภอ

 

"เชียงใหม่"สั่งปิด16สถานที่เสี่ยงใน 8 อำเภอ

"เชียงใหม่"สั่งปิด16สถานที่เสี่ยงใน 8 อำเภอ

 

พื้นที่อำเภอหางดง ได้แก่ ร้าน มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. สาขากาดฝรั่ง เลขที่ 225/29 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแหวน ตั้งแต่วันที่ 18 -31 ตุลาคม 2564 และพื้นที่อำเภอเชียงดาว ได้แก่ หมู่บ้านทุ่งหลุก (เฉพาะหย่อมบ้านหลักคนเมืองและตีนดอย) หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงดาว และหมู่บ้านแม่เตาะ (เฉพาะหย่อมบ้านฝั่งหมิ่น) หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงดาว เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 -30 ตุลาคม 2564

 

"เชียงใหม่"สั่งปิด16สถานที่เสี่ยงใน 8 อำเภอ

 

"เชียงใหม่"สั่งปิด16สถานที่เสี่ยงใน 8 อำเภอ

 

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค โดยให้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

"เชียงใหม่"สั่งปิด16สถานที่เสี่ยงใน 8 อำเภอ

 

 

"เชียงใหม่"สั่งปิด16สถานที่เสี่ยงใน 8 อำเภอ

"เชียงใหม่"สั่งปิด16สถานที่เสี่ยงใน 8 อำเภอ