เชียงใหม่ – ทน.เชียงใหม่ เตรียมเปิดตลาดเมืองใหม่ ให้ร้านค้าผ่านการตรวจคัดกรองและลงทะเบียน มอบป้ายรับรองร้านค้าผ่านการตรวจคัดกรอง ก่อนเปิดขายสินค้า ขณะที่ตลาดอื่นๆในเขตเทศบาลได้กำชับเจ้าหน้าที่ออกตรวจให้ปฏิบัติตามมาตรการ สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ทน.เชียงใหม่ เตรียมมาตรการเปิดตลาดเมืองใหม่

19 ตุลาคม 2564 นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเฉพาะที่บริเวณตลาดเมืองใหม่พบผู้ป่วยติดเชื้อข้อมูลเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จำนวน 1,047 ราย เบื้องต้นทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดชุดถุงยังชีพเพื่อเป็นการเยียวยา กลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัว

 

โดยได้นำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้ประชาชนแล้วจำนวน 500 ชุด ส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงที่เข้ามาสัมผัสในตลาดเมืองใหม่แต่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ได้ส่งรายชื่อให้แต่ละอำเภอดำเนินการให้ความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว

ทน.เชียงใหม่ เตรียมมาตรการเปิดตลาดเมืองใหม่

          

สำหรับการจะกลับมาเปิดตลาดเมืองใหม่อีกครั้งในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 นี้ หลังจากที่มีคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้ปิดสถานที่มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสำนักงานควบคุมโรค จะเข้าไปตั้งจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2564 ให้กับผู้ประกอบการ และแรงงานในตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะเข้าไปหาซื้อสินค้า หลังจากที่ผลออกมาเป็นผู้ไม่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้มาขึ้นทะเบียนกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อขอดำเนินการเปิดร้าน เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เข้าไปใช้บริการในตลาดเมืองใหม่

           

โดยร้านที่ลงทะเบียนแล้ว ทางเทศบาลจะมอบป้ายนำไปติดที่ร้าน เพื่อแสดงว่าร้านนี้ผ่านการลงทะเบียนกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่แล้ว โดยคนในร้านทุกคนได้ผ่านการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว นอกจากนั้นทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เตรียมจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตลาด เพื่อคัดกรองว่ามีร้านที่ยังไม่ผ่านการลงทะเบียนหรือไม่

ทน.เชียงใหม่ เตรียมมาตรการเปิดตลาดเมืองใหม่

           

ในส่วนการนำสินค้าออกไปเร่ขายนอกเขตพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ เท่าที่ได้รับรายงานมีอยู่ประมาณ 2-3 จุด ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปทำความเข้าใจกับพ่อค้า แม่ค้า ให้ยกเลิกการขายสินค้าเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง

 

โดยเฉพาะบริเวณชุมชนอิ่มบุญ ใกล้กับวัดป่าแพ่ง ซึ่งเป็นจุดใหญ่ที่มีการเชิญชวนให้พ่อค้าแม่ค้านำสินค้าไปขายในบริเวณนั้น ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ลงไปสำรวจ และชี้แจ้งว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเมืองใหม่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว ไม่สามารถมาขายสินค้าได้และให้หยุดการจำหน่ายสินค้า

           

สำหรับในตลาดอื่นๆ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเฉพาะ ตลาดวโรรส ซึ่งเป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาหาซื้อของฝาก ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบมาตรการของตลาดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่แล้ว

ฉะนั้น การสร้างความมั่นใจด้านการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ตรวจสอบในตลาดขนาดใหญ่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ประสานความร่วมกับตลาดทั้ง 16 ตลาด ในพื้นที่ ในการดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด